روسیه: معاهده پیشنهادی ایران اولین گام برای کاهش تنش‌ها است