سفر نخست وزير ژاپن و نامه ١٤ فعال سياسي در باره تغيير قانون أساسي و بر كناري خامنه اي

در این گفت و گو با دکتر دوشوکی و فرزین بستجانی ابتدا در باره سفر تاریخی نخست وزیر ژاپن به ایران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات رژیم به بحث گذاشه شدو آنگاه :"درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی ایران" مورد بررسی قرار گرفت :

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: