گزارشی از بازداشتگاه کمونزیا در یونان ـ وضعیت اسف‌بار پناهجویان ایرانی

پناهجویانی که همچون گورخواب ها زندگی می‌کنند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: