سپاه از توقیف یک 'شناور خارجی' در تنگه هرمز خبر داد