در رد ادعا هاي دروغین اميد دانادر مورد قتل زنده ياد فريدون فرخرخ زاد

در این ویدو ی ابتدا بیوگرافی کوتاهی از فریدون فرخ زاد ارایه می شود و سپس به ادعای عجیب امید دانا مبنی بر ترور فریدون توسط برانداز آن و مخالفین جمهوری ، می پردازد، در حالی که ایشان درست یک سال پیش قتل فریدون فرخ زاد را قطعا کار جمهوری اسلامی می دانست. اکنون این پرسش طرح می شود که در این یکسال چه سندی برای این ادعا جدید یافت شده است؟د ر ادامه به سخنان منوچهر گنجی- رییس درفش کاویانی و وزیر اموزش و .پرورش زمان شاه -

 در این ویدو ی ابتدا بیوگرافی کوتاهی از فریدون فرخ زاد ارایه می شود و سپس به ادعای عجیب امید دانا مبنی بر ترور فریدون توسط برانداز آن و مخالفین جمهوری ، می پردازد، در حالی که ایشان درست یک سال پیش قتل فریدون فرخ زاد را قطعا کار جمهوری اسلامی می دانست. اکنون این پرسش طرح می شود که در این یکسال چه سندی برای این ادعا جدید یافت شده است؟د ر ادامه به سخنان منوچهر گنجی- رییس درفش کاویانی و وزیر اموزش و .پرورش زمان شاه  -در خصوص آخرین سالهای زندگی فریدون و اینکه او  با ماموران رژیم اسلامی نشست و برخاست داشت    و سر انجام نتیجه پایانی مبنی بر این ارزیابی که  امید دانا یک پدیده رو به رشد است و  بهتر است اپوزیسیون با افکار او برخورد ارام و منطقی نماید....

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: