بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی و ادعای مضحک پیشرفته تر بودن از اروپا!

ویدئو
حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، با استناد به یک شخص نامعلوم ادعا می کند که وضعیت بهداشتی و درمانی ایران امروز از اروپا پیشرفته تر است!
حسن روحانی این سخن را در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه تهران بر زبان آورد.
تجربیات عینی ایرانیان از وضعیت بهداشت و درمان در ایران جمهوری اسلامی، هم از نظر امکانات بهداشتی و درمانی و هم از جنبه ی کیفیت کادر درمانی - که با گسیل پزشکان سهمیه ای ناکارآمد به مراکز درمانی فاجعه بار گردیده است - گواهی می دهند ....

 

حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، با استناد به یک شخص نامعلوم ادعا می کند که وضعیت بهداشتی و درمانی ایران امروز از اروپا پیشرفته تر است!

حسن روحانی این سخن را در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه تهران بر زبان آورد.

تجربیات عینی ایرانیان از وضعیت بهداشت و درمان در ایران جمهوری اسلامی، هم از نظر امکانات بهداشتی و درمانی و هم از جنبه ی کیفیت کادر درمانی - که با گسیل پزشکان سهمیه ای ناکارآمد به مراکز درمانی فاجعه بار گردیده است - گواهی می دهند که ادعای این شارلاتان بی شرم گزافه گویی مضحکی بیش نیست.

 

 

برگرفته از: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7uGB9ztjvs
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: