دیده‌بان حقوق بشر: تحریم‌های آمریکا سلامت مردم ایران را تهدید می‌کند