سفیر ایران در بریتانیا: بعد از برجام از ان‌پی‌تی خارج می‌شویم