ویروس کرونا: قرنطینه چطور در طول تاریخ با بیماری‌ها جنگیده‌است؟