آبان 98 و"لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای ، افغانستانی" ، "دولت فرانسه"، "آمریکا وسعودی