تروریسم دولتی اسرائیل علیه فلسطینیان، مشکلی را حل نمی‌کند