مقایسه ( سومری – ترکی) SUMERCƏ, TÜRKCƏ TUTUŞDURMA
18.06.2021 - 21:39

 نوشته "مقایسه" 

( SUMERCƏ, TÜRKCƏ TUTUŞDURMA )

در چهار قسمت تنظیم شده و هر قسمت دارای نسخه PDF خاص خودش است؛
(مقدمه، گرامر، کلمات جملات، متن). این بخشها،  در آغار هر قسمت، فهرست مطالب دارند.
با فشار موشواره روی عناوین ( در تصویر زیر) می توان مطلب را مطالعه کرد.
در عین حال، همه قسمتها به صورت "یکجا" نیز ارائه میشود. تصویر کاتب، در پایین.
فهرست این نسخه، مانند منابع، در پایان نوشته آمده است.
نسخه قبلی "مقایسه" بروز شده است.
متن حاضر تنظیماتش جدید است. تصاویر اندکی دارد،  و در مواردی مطالب پیشین کمی خلاصه شده، و تصحیحاتی هم در هر دو نسخه ( جدید و پیشین)  انجام گرفته است. منابع در پایان بخش " متون"  قرار دارد. 

 PDF

Missing media item.

 مقایسه ( سومری – ترکی )  PDF
( نسخه جدید، همه قسمتها در یکجا )

 

مقایسه ( سومری – ترکی) 
( نسخه جدید، با قسمتهای مجزا )
PDF

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

PDF

مقدمه      گرامر سومری      کلمات جملات       متون 


-----
در پیوند

مقایسه ( سومری -ترکی)
نسخه پیشین، بروز شده
https://iranglobal.info/node/80430

رابطه ( ایلامی - ترکی) ELAMCA-TÜRKCƏ DIL ƏLAQƏSI
https://iranglobal.info/node/85181

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما