دو بیانیه دو صدا

رئیسی درنخستین پیام خود از بر پائی "دولتی پر کار ،انقلابی ،ضد فساد" خبر می دهد!دولتی که بسوی بسط عدالت حرکت خواهد کرد!
او که خودرا با وجود عدم شرکت بیشتراز نیمی، از واجدان شرایط انتخاب و پانزده در صد رای باطله منتخب همه ملت می داند.با وقاحت تمام روز انتخاب خود را" روز مهربانی ،بردیاری ،روز اتحاد ،رفاقت وهمدلی "نام گذاری می کند که از دل یک "انتخاب متکی بر اساس ق

دو بیانیه دو صدا .
رئیسی درنخستین پیام خود از بر پائی "دولتی پر کار ،انقلابی ،ضد فساد" خبر می دهد!دولتی که بسوی بسط عدالت حرکت خواهد کرد!
او که خودرا با وجود عدم شرکت بیشتراز نیمی، از واجدان شرایط انتخاب و پانزده در صد رای باطله منتخب همه ملت می داند.با وقاحت تمام روز انتخاب خود را" روز مهربانی ،بردیاری ،روز اتحاد ،رفاقت وهمدلی "نام گذاری می کند که از دل یک "انتخاب متکی بر اساس قاعده مردم سالاری دینی که منتخب همه ملت می باشد بیرون آمده است."دروغگوئی وقیح در لباس قضا
او طوری سخن میگوید که گویا در تمامی این چهل واندی سال حکومت ایران برباد ده جمهوری اسلامی او خارج از گود قدرت بوده وهیچ نقشی در این همه فساد وتباهی دامن گستر و نهادینه شده در حکومت ولایت فقیهی ندارد.
او از همان نخستین روزهای انقلاب زمانی که هنوز بیش از بیست سال نداشت! ردای قضاوت بر دوش افکند بر صندلی قضاوت تکیه زد وآن کرد که در فاصله ای کوتاه خمینی که استعداد زیادی در شناخت روح های شیطانی داشت اورا بر کنار گرفت ودست اورا برای اجرای احکام خمینی خواسته باز نهاد .
جوان ترین فردی که در معیت هیئت مرگ حرکت می کرد وبر اجرای وحشیانه حکم خمینی در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در شهریور سال شصت وهفت در زندان ها نظارت میکرد و صحه می نهاد.مردی با چشمان بی احساس وسرد که سیاهی دوزخ رادر خوددارند.
در تمامی این سال های طاعونی او یکی از اصلی ترین مهر های بیرحم رژیم در سرکوب مخالفان بوده وهست .عضودائم وتاثیر گذار در درون هسته سخت قدرت ودولت درسایه که در لباس قاضی القضات ذوب شده در ولایت از تمامی کار های قانون شکنانه ،طرح های ماجراجویانه فردی خود شیفته ،لجوج ،بدون مسئولیت،که جوابگو در برابر هیچکس نیست حمایت کرده ومی کند .فردی که در اجرای اوامر رهبر بجای "خبر سر می برد!" باتفقد شاهانه رهبر پاسخ می گیرد .
با حکم ولایت فقیه بر تخت زرین بزرگترین امپراتوری مالی "آستان قدس رضوی "، سیاه چاله فاسدی که هیچ کس قادر به نزدیک شدن به آن نیست وهیچ مالیاتی بر در آمد های نجومی خود نمی دهد تکیه میزند! تابخش زیادی از برنامه های رهبر رادر استفاده بدون سوال وجواب از این خزانه سازمان دهد. قهرمان مبارزه با فساد در راس فاسد ترین هولدینک سرمایه قرار می گیردتادرلباس ریاست قوه قضائیه فساد را قانونی کند.
حال باز در چهار چوب بازی رهبر ودولت سایه یا بقول "ظریف"" میدان "وظیفه دیگری برعهده قاضی پاک دست نهاده شده است .قرار گرفتن در راس قوه مجریه تا سناریو کامل شود.
"روزگار غریبی است."قاتل هزاران زندانی سیاسی کشته شده در شهریور سال شصت هفت. در انتخاباتی فرمایشی ومهندسی شده ، بر راس قوه مجریه قرار میگیرد.با وقاحتی که تنها ازجانب شخصی چون اوممکن است .نخستین بیانیه را با شعار مبارزه با فساد صادر می کند.
از مهربانی می گوید، ازرفاقت دم میزند.سرگوبگر بی رحم آبان نود هشت همدلی مادران ،پدران ،همسران ،برادران وخواهران عزا دار را طلب می کند.به افلاس کشتذگان مردمان یک سرزمین بزرگ وثروتمند که امروز حتی از تامین یک واکسن عاجز اند خواستار اعتماد،بردباری و اتحاد مردم می گردند.از مردمی که قلب مهر آگین شان مکدر و لبالب از کینه به آن هاست. مردمی خسته ،دل مرده وبی باور وتحقیر شده که با نفی انتخابات فرمایشی ونه به جمهوری اسلامی نخستین قدم های هماهنگ و اعتراضی خود را برمیدارند.
شعار این مردم خاموش ،این مردم سرکوب شده ،این نسل جوان پرتاب شده به حاشیه نیز همان شعار هاست:" مهربانی ،رفاقت ،همدلی ،اتحاد وبردباری!"اما این کجا و آن کجا!
شعاری با شاه بیت شعار آزادی!و عدالت! کلام های مقدسی که نبرد های روزهای آتی را شور وتوان ایستادن وجنگیدن خواهد بخشد.
آقای رئیسی شما ورهبر "فرزانه با بصیرت" هرگز با این ملت و ازآن این ملت و نماینده منتخب آن ها نبودید و نخواهید بود!هیچ بیانیه ای تا زمانی که چشمان نگران زیبا ترین فرزندان این آب وخاک در گورهای دسته جمعی خاوران بسته نگردیده ومادران سیاهپوش با عکس فرزندان خود بر دروازه وطن ایستاده وتظلم خواهی می کنند قادر به زدودن جنایت های شما و برخاستن کینه انباشته شده درقلب مردم نخواهد گردید."که جام کینه از سنگ است ."
دارد فرا میرسد آن روزی که آن مرد نیک نهاد آیت الله منتظری گفت:"بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و نام شما را جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند."
ابوالفضل محققی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: