رفتن به محتوای اصلی

ابوالفضل محققی

نویسنده سایت بلی
29.05.2023 - 01:35
"صبر شادمانه "عنوانی زیبا! اما نه مناسب!نه تحرک بخش !
26.05.2023 - 08:34
ای عقل های جوان ما را یاری دهید!
25.05.2023 - 14:47
دوباره می سازمت وطن! آبادان
24.05.2023 - 06:35
همه در این وحشیگری واعدام ها مسئولیم
18.05.2023 - 08:22
شبی با خیام
15.05.2023 - 07:02
زندگی زیباست !
13.05.2023 - 05:51
نقد سختی که باید از خود وعمل کرد خود انجام دهیم !
11.05.2023 - 06:39
نیرو هائی که حتی قادربه ایستادن کنار هم نیستند؟
01.05.2023 - 15:22
در روز اول ماه مه   بیاد زنی از جنس کاروزحمت که شرف کوچه  بود.
01.05.2023 - 06:54
روی سخنم با باقی ماندگان از منشور مهسا ست.
28.04.2023 - 19:49
با نام مهسا بدون هیچ پیشوند وپسوندی!
24.04.2023 - 14:35
تا،کی؟
15.04.2023 - 07:05
این حکومت با مردم آن کرد که مغولان نکردند
06.04.2023 - 09:20
"پدران ما چه حقی داشتند که برای ما تصمیم گرفتند؟" 
29.03.2023 - 21:00
نردبانی بریک راه طولانی  
29.03.2023 - 18:37
این گوی !این میدان !
26.03.2023 - 08:28
درختی غرق در شکوفه حیات 
22.03.2023 - 11:40
نوروزانه
20.03.2023 - 07:37
مهمانی دیر آشنا در قلبم
20.03.2023 - 05:12
بهار عاشقان ،نوروز مبارک باد .
18.03.2023 - 07:23
چه کسانی نه یک قدم بل ده ها قدم جلو آمده اند؛ جایگاه چپ ها و جمهوری خواهان در این خیزش کجاست؟
17.03.2023 - 23:32
منشور همبستگی عیاری برای سنجش !
10.03.2023 - 06:17
دختران وپسرانی در باغ می خوانند.
08.03.2023 - 13:46
بجنگ تا بجنگیم ." شاهنامه آخرش خوش است"
08.03.2023 - 06:10
هشتم مارس 
06.03.2023 - 00:38
شکوهمند زنان این سرزمین ! روزتان مبارک باد .
03.03.2023 - 08:59
حمایت می کنم از سند مسولانه  ائتلاف سه نیرو در مبارزه پیش رو.
27.02.2023 - 23:20
جولان " یعنی کار! یعنی محنت !
27.02.2023 - 07:41
سروشی که نگاهش هنوز بتمامی نقد و محکوم نشده است.
26.02.2023 - 20:23
آیا قادر بیک گردهمائی وگفتگوی انترنتی هم نیستیم؟
21.02.2023 - 07:27
من جمهوری را بر سلطنت ترجیح می دهم.
18.02.2023 - 19:10
دوسال از درگذشت مردی - که دروغ بزرگی را با خود به گور نبرد-گذشت
17.02.2023 - 12:21
چرا بیانیه  در مورد ثابتی را امضا نکردم.
14.02.2023 - 23:14
در روز عاشقان بیاد کوچه لبریز از عشق 
11.02.2023 - 05:03
بیاد زنی که اگر زنده بود 
08.02.2023 - 05:23
استقبال می کنم ازبیانیه آقای میر حسین موسوی 
06.02.2023 - 07:30
طفل گمشده بنام شادی
03.02.2023 - 17:59
تو فرزند دو نفرنه !تو دردانه یک ملتی.
02.02.2023 - 21:17
تفکری که هنوز قادر بدل کندن ازاین سیل  گنداب شده نیست !
01.02.2023 - 21:15
گوشت چهار صد تومان شده اما کسانی که باید اعتراض کنند نمی کنند .میدانی چرا؟ بسختی تماس می
01.02.2023 - 09:57
نیلوفر آبی
31.01.2023 - 21:02
راه گذاربه دمکراسی و آزادی به خوانش آقای نگهدار
29.01.2023 - 06:10
کاندید سازمان  چریک های فدائی برای مجلس شواری ملی که "شورای اسلامی شد" 
28.01.2023 - 05:42
زنی با کلاف ها وژورنال های  رنگارنگش . 
27.01.2023 - 09:53
ساده لوحان فریب خورده : تیتر درست تر نوشته آقای مهرداد درویش پور
24.01.2023 - 09:24
زمان و خاطره
22.01.2023 - 14:19
پرده هارا بکشیم به تفکربنشینیم!"هنری چهار
21.01.2023 - 07:25
با قدم های پیرانه هم پای یک نسل پرشور
21.01.2023 - 00:17
می اندیشم به شاعر عاشقی که درون خود غم  و عاطفه جهانی دارد
19.01.2023 - 21:24
مادری ایستاده در پشت پنجره
19.01.2023 - 15:41
آقای رضا پهلوی چگونه با امر وکالت !و نیرو های حمایت کننده از همبستگی بر خورد خواهند کرد ؟
15.01.2023 - 16:58
جنگاور! تقدیم به محمد نوری زاد.
15.01.2023 - 11:07
آقای نگهدار و نصحیت به جمهوری خواهان
14.01.2023 - 08:53
زمان بازنگری !
11.01.2023 - 18:10
رنگین کمانی با منست نشسته به انتظار.
11.01.2023 - 06:16
زن  گرانقدر ایرانی 
10.01.2023 - 18:41
اگر بخود اعتقاد دارید! بسیار ساده است.
08.01.2023 - 04:54
یازده سال کوچکترین تاثیر ونقشی در زندگی اپوزیسیون خارج بخصوص احزاب وسازمان ها ننهاده است .
07.01.2023 - 21:50
در بزرگداشت آزاد مردان محمد مهدی کرمی ومحمد حسینی 
07.01.2023 - 17:30
تصویر ما در حافظه نسل جدید.