مادران دادخواه را به زیرزمین متروی صادقیه بردند و چند مامور زن ریختند سر مادران

مادراندادخواه را به زیرزمین متروی صادقیه بردند و آنجا چند مامور زن ریختند سر مادران و آنها را کتک زدند. یکی از مادران با خانواده‌اش تماس گرفته‌ و می‌گوید دو مامور زن خانم محبوبه رمضانی مادر ژمانقلی‌پور را به شدت مورد ضرب و‌جرج قرار دادند.
#مادراندادخواه را به زیرزمین متروی صادقیه بردند و آنجا چند مامور زن ریختند سر مادران و آنها را کتک زدند. یکی از مادران با خانواده‌اش تماس گرفته‌ و می‌گوید دو مامور زن خانم محبوبه رمضانی مادر #پژمانقلی‌پور را به شدت مورد ضرب و‌جرج قرار دادند. ماموران خانواده‌های کشته شدگان آبان را پر زیرزمین متروی صادقیه در بازداشت نگه داشته‌اند و یا خشونت با آنها رفتار کردند. خانواده‌ای طی تماس تلفنی گفته به سرعت زنگ زدند و ماموران زن برای بازداشت و برخورد با مادران را فرا خواندند. از مادران دادخواه آبان وحشت کردند. مادر پژمان قلی‌پور، براهیم کتابدار فرهاد مجدم، میلاد محققی وحید دامور از بازداشت‌شدگان هستند. فرزندان آنها را در اعتراضات #آبان۹۸ کشتند و امروز خودشان را بازداشت کردند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: