شروع دوباره اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت IGC شاغل در فاز ۱۴ عسلویه – فیلم