رفتن به محتوای اصلی

● تریبون آزاد

نیکروز اولاد اعظمی
تجارب دو جنگ ساسانیان با رومیان و جنگ صفویان با عثمانی به ما چه می گویند؟

مورخان، هم دولت ساسانی و هم صفوی را دولتی بزرگ می شمارند. اما هدف از تشکیل چنین دولت های بزرگ درست توضیح داده نمی شوند. به همین جهت این مسئله صرفاً خشنودی را در میان ایرانیان عظمت خواه بر می انگیزد. 
محسن کردی
آقای محققی نوشته اند «هزار بار خواهم گفت، هزار بار خواهم نوشت. ده هزار بار هم که بگویید فایده ندارد.
محمد علی اصفهانی
محمدعلی اصفهانی
روح فردی با روح جمعی فرق دارد؛ و جمع، اگرچه مجموعه‌یی از فرد‌هاست، روح دیگری دارد که به تناسب آحاد تشکیل دهندهٔ آن، متغیر است، و از فرد به جمع، و از جمع به فرد منتقل می‌شود؛ و در این بده و بستان و این تبادل ارگانیک میان جمع و فرد، و فرد و جمع، امید یا سرخوردگی، اعتماد یا عدم اعتماد به نفس، ابعادِ مضاعف در مضاعف می‌یابند.
ناصر مستشار
پس از ۴۴ سال گذشت انقلاب ۵۷ که آدرس های گوناگونی برای علت و مراکز تصمیم گیری انقلاب ۵۷ مطرح شده است؛اینک به ضعف های شاه در اداره کشور در روزهای بحرانی انقلاب ۵۷ اشاره های بیشماری دیده می شود که منجر به تسلط روحانیون پیرو خمینی بر ایران شد!
کیانوش توکلی
بردار یه چیزای پیش پا افتاده و آش شله قلمکاری را عین بقیه یوتوبیستها به هم دیگر مونتاژ کن که هیچ ربطی هم به همدیگه نداشته باشند. فقط یک فیلم پنج دقیقه ای باشه همین. بعد به عنوان تیتر آن بنویس: «گلشیفته فراهانی بدون شورت و کرست بر روی صحنه رفت!». بنویس: «نوار بهداشتی و کاندوم ریحانه پارسا از کیفش افتاد!». بنویس: «شاهزاده رضا پهلوی با فرّخ نگهدار ویسکی نوشیدند!». بنویس: «عبدالله مهتدی، هفت تا همسر صیغه ای در حرمسرای اورامانات دارد!». بنویس: «آن که به مهسا امینی گیر داد، خواستگارش بود!» و انواع و ا
بهنام چنگائی
تفاوت میان باورها، دیدگاه ها و سیاست های مردمی، خدمتگزار، خردمدار، ارزشورز و برابریجوی نوع انسانی با ساختارهای نیرنگورز، زورگو، برده ساز، هرزه پرور، خودکامه و چپاولگر چنین است که حکومت های ضدمردمی بی کم و کاست ناچارند علیه استقلال عقلی و عملی نوع انسان باشند و هستند
نیره انصاری
در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خود بود، اما در این سیاست گذاری ناتوان بوده و نمی خواهد این را ببیند. فقیهان از دارالایمان (حوزه علمیه) به دارالسیاست پرتاب شده اند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشته تنها برمبنای امرفقیهانه نگاه می کنند و نه امر واقع بینانه!
فرح شیلاندری
در زمانی که قاضی مقیسه قرار است بصورت آنلاین در دادگاه حمید نوری به عنوان شاهد به نفع او شهادت دهد، رژیم اسلامی همه ی بازوان ویرانگرش را بکار گرفته تا جنبش دادخواهی و چهره ی مشخص آن را هدف آماج حملات قرار داده و به زعم خود این چهره را مخدوش کند و از اعتبار او بکاهد. برای این منظور، به صداهای جدیدی نیاز دارد تا ایرج مصداقی، و در واقع دادخواهان را، با زشت ترین کلمات آماج حملات خود کند،
سیامک نادری
ناهید پرسون نوشته ای بر علیه ایرج مصداقی که بر روی فیسبوک خود گذاشته است، تنها به شخص ایرج مصداقی برنمی گردد. در نوشته ناهید پرسون حتی فراتر از سبک نوشته های فرقه مجاهدین با انبوهی از تهمت، فحاشی، بکار گیری صفت های ناشایست و قبیح خارج از نرم سیاسی است . این نوشته هرگز نقد یا مخالفت سیاسی نیست، بلکه فراتر از کینه توزی شخصی و سیاسی نوعی عقده گشایی بدون ترمز است که درونمایه خود و « کسانی» که از دست پخت این متن نوشتاری آگاه بودند به نمایش گذاشته است و از این بابت برای شفاف سازی، شناخت و سالم سازی در
ناصر مستشار
هرچقدر عرصه حیات بر حکوت اسلامی تنگتر میشود چه به لحاظ  ناتوانی در پاسخگوئی به نیازهای  مبرم دمکراتیک لذاسرکوب آزادی خواهان ومردم افزایش می یابد. در این اثنا فشارها و تهدیدات جهان غرب بر گلوی نظام حاکم افزون میگیرد.فقر وفلاکت در وطن ما ایران بیداد می کند.حکومت بعداز برگزاری انتخابات دروغین ریاست جمهوری خود را بیشتر به مخمسه تقسیم قدرت کشانده است
ابوالفضل محققی
آیابرای اپوزیسیون زمان یک گفتگوی جدی وسازنده رودر رو فرا نرسیده است ؟ جدیت ومیزان واقعی اعتقاد ما در قالب افراد وسازمان ها در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ! به میزان پرداختن شبانه روزی و صمیمانه ما بدون پیش داوری ،بدون در نظر گرفتن منافع شخصی وگروهی وعشق به آینده این سرزمین ومردم آن مشخص می گردد.

در تلاش تک تک افراد وجربان های سیاسی برای شکل دادن و واقعیت بخشیدن بیک نیروی متشکل فرا گیر که بتواند یک پارچه از مبارزه مردم وخواسته های آن ها حمایت کند. هم پای آن هادر صحنه مبارزه که روزانه جریان دار
نگاهی به جنایات ارامنه بر علیه آذربایجانی‌ها از زبان یک خبرنگار بین‌المللی
ابوالفضل محققی
سالروز جنبش مهسا به عرصه ای برای نمایش قدرت سرکوب جمهوری اسلامی در دستگیری بسیاری از نزدیکان پدران ومادران کشته شدگان جنبش مهسا و محاصره خانه ها  و قبرستان ها بدل گردید .
بگونه ای که بنوشته یک گزارشگر،  فضائی بسیار سنگین تر از حکومت نظامی سال پنجاه وهفت بود.
بهزاد کریمی
در زمره‌ مسایل سیاسی روز، بده‌-‌بستان‌های اخیر میان جمهوری اسلامی با غربی‌ها و اساساً آمریکا و نیز کشورهای عربی و مشخصاً عربستان است. پرسش هم این که "هوس معامله از کدام وسوسه‌ و نیاز برمی‌خیزد، سمت و ماهیت آن چیست، تا کجا امتداد دارد و آیا به نتایجی هم در راستای مبارزات مردم می‌رسد؟"
محسن کردی
در سالهای اخیر اصطلاح 57تی بسیار مد شده بخصوص در میان نسلهای تازه که نشسته اند «ننه من غریبم» بازی که چرا انقلاب کردید و ما را به این روز انداختید. بخصوص در کلابهاوس من شخصا بارها مورد خطاب و حمله قرار گرفتم. منتقدین تقریبا همگی سلطنت طلب از من میخواستد ابراز پشیمانی کنم و از ملت ایران و آنهایی که نسل شان تباه شد عذرخواهی کنم. در پاسخ همواره گفته ام که در این که این انقلاب یک اشتباه بود و نباید میشد تردید نیست و از این بابت میتوان متاسف بود اما عذرخواهی،، هرگز!
حقایق انکارناپذیر در پشت مظلوم نمایی ارمنی‌ها
فرامرز حیدریان
انسان دوران اینرنت و هوش مصنوعی را نمیتوان به آسانی انسان عصر قرون وسطا یا دوران بدویّتهای اعصار ماضی در قید و بندهایی زندانی کرد که بر هیچ پرنسیپی استوار نیستند و سست عنصری از خصوصیات آنهاست. انسان عصر مدرن به سیّاره ای تبدیل شده است که در کنار دیگر همنوعان سیّاره ای به آفرینش فضای مجازی ارتقا پیدا کرده و کامیاب شده است. در فضایی که بی مرز است، نمیتوان دیوار مرزهای عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی را برافراشت و مردم را گروه گروه به غُل و زنجیر بست و آنها را طناب پیچ و تابع خود کرد.
چرا ملتی بخاطر یک مقاله توهین آمیز که در مقایسه با توهین هایی که رژیم جبار اسلامی در ۴۴ساله گذشته به مردم ایران روا داشته،آن مقاله به قلم شخصی ناشناس بنام *رشیدی مطلق* که اصلا توهین آمیز نبود ،چون در مقاله یاد شده به خمینی هندی زاده خطاب شده بود که بنظرم توهین به هندی ها بود نه به خمینی ! یک شورش کاملا ارتجاعی رخ داد اما در ۴۴سال گذشته علیرغم اینهمه توهین های بی شمار به ملت و شخصیت های تاریخی کشور مانند فردوسی ،حافظ و جشن های نوروز و پیامبر زرتشت از جانب حکومت اسلامی شده است مردم هیچ واکنشی نشان
ابوالفضل محققی
من نام اپوزیسیون ایرانی را می گذارم اپوزیسیون در اپوزیسیون . چرا که بیشتر از این که اپوزیسیون حکومت باشند!اپوزیسیون یک دیگرند.
نمی دانم این نام گذاری چه میزان درست است .اما مهم نیست! چرا که نشان از واقعیت دارد .هر تشکل وجریانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی قرار دارد،در عین حال نوعی اختلاف نظر حول دیدگاه ایدئولوژیک ،نوع نگاه به مسائل سیاسی ،اجتماعی وحتی فرهنگی با دیگر گروه های اپوزیسیون نیز دارد.
ضیاء مصباح
شادروان با تمرکز بر حرفه وکالت که مبری از هر گونه خطای متداول شده بر این شغل ،بنا به سوگندی که ادا کرده بود و پای بند به ان ...با استعدادو حافظه ای قوی توام با شهامت در عمل بدون هر گونه تامل در حمایت از حق ، مخصوصا بزرگان این مسیر پر مخاطره البته در جهان سوم ....ره تخصی خود را بپیماید....
ناصر مستشار
 اگر مردم و نیروهای سیاسی  در کنار یک و دیگر هماهنگ و متحد باشند ، موقعیت رژیم ولایت فقیه که به دیوار کلنگی شباهت یافته و هر لحظه با هل دادن آن دیوار کلنگی فرو می پاشد.
بیژن نیابتی
وایسهاوپت چند سال بعد در 1808با حکم ماکسیمیلیان مونتگلاس وزیر دولت ماکسیمیلیان اول پادشاه باواریا به عنوان عضو خارجی آکادمی علمی باواریا منصوب می گردد. مونتگلاس هم عضو ایلومیناتی هست. ادام وایسهاوپت در 18 نوامبر1830 می میرد اما پس ازخود سنتی و رسالتی را بجا می گذارد که تا امروز در میان "سیستم هژمون" همچنان جاری و ساری مانده است. سنت توطئه گری و رسالت تشکیل حکومت واحد جهانی !
محسن کردی
رستگاری در شاوشنک (انگلیسی: The Shawshank Redemption ) فیلمی آمریکایی در ژانر درام به نویسندگی و کارگردانی فرانک دارابونت و بر پایهٔ رمان کوتاه ریتا هیورث و رستگاری در شاوشنک (۱۹۸۲) نوشتهٔ استیون کینگ است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. گفته میشود که این فیلم بهترین فیلم تاریخ هالیوود خوانده شده. که البته به لحاظ محتوا و پیام آن است تا ماجرای آن.
تقی روزبه
در جنبش زن،زندگی، آزادی اگر خیابان زیرفشارسنگین سرکوب همه‌جانبه قرارگرفته است،اما شاهدیم درتناسب باتوازن قواو تعرض حاکمیت باعقب‌نشینی بسنگرهای ‌دیگر مقاومت ازمداری که بسیار پرهزینه شده بودبه نزدیک‌ترین مدارهم‌جوار، به مقاومت و نافرمانی اجتماعی- مدنی با هزینه‌‌ی بالنسبه کم‌تری حرکت کرده است. نکته‌‌ای که کم‌تر بآن توجه میشوداهمیت اِعمال پوشش اختیاری و رژه رفتن زنان درخیابان‌هادر وسعتی تازه ونسبت آن باتداوم جنبش است.این درجوّ سرکوب موجودوبا داشتن ریسک بالا، نمایش ‌خیره‌کننده‌است از جسارت و نافرمانی
ضیاء مصباح
بران شدیم : با پیشنهاد یک گرد هم ائی عمومی ، مرکب از هموندان فعال و پویا ،ضمنا باور مند به ضرورت و اهمیت یگانگی و وحدت رویه ،البته در اغاز برای گشودن باب گفتگو ، طرح و رفع موانع موجود که بیقین موجود ، به نوعی مذاکره رو در رو به میزبانی نگارنده ، پرداخته ، با همراهی رسانه های معتبربا امید به بیطرفی «آنچنانکه شایسته تمامی رسانه های ملی میباشد » به انتشارآن بپردازیم......
پریسا خوشنامی
پیش‌بینی این‌که در آینده چه بخش از جزییات رویداد‌های امروز در روایت تاریخ امروز اهمیت پیدا می‌کند و چه بخش فراموش می‌شود، آسان نیست. اما در هر حال، برای روایت دقیق آنچه در یک سال گذشته در ایران گذشت، دشوار بتوان تصاویر تکان دادن روسری‌ها در هوا و از آن مهم‌تر، سوزاندن روسری‌ها در فضایی عمومی نادیده گرفت.
کیانوش توکلی
بهتر است نظرات خودتان را در باره چرایی یکپارچگی ایران و مخالفت با جدایی خواهی/ تجزیه طلبی/ سپاراتیستی/ و امثالهم مستدل و متّقن بیان کنید بدون آنکه بخواهید به کسی اتّهامی بزنید یا از موضع تحقیر و توهین و فحّاشی برآیید. اینگونه کشمکشها، بحث را لوث میکنند و نفرت و کینه را شعله ورتر. شما میتوانید متّقن و استدلالی حرفهایتان را بزنید.
ابوالفضل محققی
هدف از این همه اعتراضات ،جمع شدن ها و پرچم بر افراشتن جریان های اپوزیسون خارج از کشورمخالف با جمهوری اسلامی چیست ؟

شاید مهمترین هدفش حمایت از جنبش اعتراضی داخل کشور و رساندن پیام میلیون ها ایرانی رنج دیده ،تحقیرشده، مورد سرکوب قرار گرفته، هزاران مادر وپدر فرزند از کف د اده است !که تظاهرات میلیون ها ایرانی مهاجر در خارج از مرزهای ایران میخواهد در نقش حامیان و رسولان آنهاعمل کند"
فرامرز حیدریان
آ«زلزله مهسا» در تاریخ ایران و باهمستان ایرانیان بسان انفجاری بود که میلیاردها سال نوری در کائنات اتّفاق افتاد و کهکشانها و سیّارات و ستارگان و منظومه های بیشماری را آفرید. ایران و مردمش در راهی گام گذارده اند که نه حکومتگران فقاهتی میتوانند جلودارش باشند، نه مدّعیان اپوزیسیون فقاهتی.
محسن کردی
امکان نوشتن و تبلیغات دادن به شوونیست های ترک که با مظلوم نمایی به نفرت پراکنی قومی علیه کرد و ارمنی و فارس زبانان هستند و زمینه های تجزیه ایران و نسل کشی را تدارک می بینند خیانت به ایران و ایرانی است. نفرت پراکنی قومی خلاف حقوق بشر است و تبلیغ تجزیه طلبی خیانت به ایران و ایرانی. یک فدرالیست واقع گرا و بدون تعصبات قومی کسی است مانند عبدالله مهتدی. ایشان مثل سایر ایرانیان در کمال واقع بینی قاضی نهایی را مجلس موسسان پس از جمهوری اسلامی میداند. اگر از دامن این مجلس فدرالیسم در آمد همه خواهند پذیرفت
ضیاء مصباح
این همه رخ دادهای ضد و نقیض، مخرب، خلاف منافع ملی و…. که از چپ وراست هم چون آواری پیوسته بر سر جامعه فرو می ریزد قرار است تا به کی ادامه یابد؟
محمود کرد
 
باکو با گسیل وسیع نیروهای نظامی و ادوات جنگی به مرزهای جنوبی ارمنستان در جوار استان سیونیک، استان جنوبی هم مرز ایران و تمرکز و تقویت گسترده واحد های ارتش آذربایجان در جوار منطقه خودمختار قره باغ در صدد آتش افروزی جدید در قفقاز جنوبی در کنار مرزهای شمالی ایران است. آنها کتمان نمیکنند که هدفشان دست اندازی به استان جنوبی ارمنستان "سیونیک" هست. این در حالیست که در پایان جنگ قبلی بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان، مطابق توافقنامه ای که به ابتکار روسیه به امضاء دو طرف رسید، قرار بر این شد که امکان ار
بابک مینا
سخن گفتن از «ملی‌گرایی ایرانی» مشکل است چون با پدیده‌ای مواجهیم که حدود و ثغورش چندان مشخص نیست و هر کسی از ظن خویش یارش می‌شود. برای سهولت بحث می‌توانیم بگوییم نسخه‌های مختلفی از ملی‌گرایی ایرانی وجود دارد. توجه من در این نوشته به آن نسخه‌ای است که خود را سکولار می‌شمارد و تأکیدی فراوان بر هویت باستانی ایران دارد و در برابر فرهنگ عربی-سامی خود را تعریف می‌کند. این نوع ملی‌گرایی به نظر من نسخه مهمی است و در سال‌های اخیر مهمتر هم شده است. هم در میان نخبگان رواج دارد و هم در میان بخش بزرگی از مردم
کریم شامبیاتی
 در هشت نقطه شهر كلن، آري هشت نقطه، هشت جريان و گروه و دسته ميخواهند در سالگرد جنبش زن، زندگي، آزادي تظاهرات برپا كنند البته جدائ از هم و هركس با عكس و پرچم و پلاكارت دلپسند خود. در پوستر برخي از اين كنشگران خواندم كه ميخواهند كشورهاي غربي را نيز محكوم كنند كه چرا بجاي مماشات با جمهوري اسلامي از مخالفين آين نظام خونريز حمايت نميكنند!
ابوالفضل محققی
بهاره عزیز!  بعضی از چهره ها هستند بی آنکه ببینی ویا بشناسی مهرشان بر دل می نشیند. ترکیبی از مهربانی ،صمیمیت ،اراده وپاکیزگی،چشمانی درخشان ،صورتی شاداب و امید آفرین که زمان قادر به شکستن وترسیم خطوط سخت خود بر آن نگردیده است.
درونی آرام همراه بافضیلتی بی گزند.این چهره زیبای شماست.