رفتن به محتوای اصلی

سرزمین آبائی

سرزمین آبائی

 

سرزمین آبائی

کلماتی است ،اسامی خاصی است که قدرتی جادوئی دردرون خود نهان دارند.اسامی و کلماتی که توانت می دهند، هویت می بخشند ،عشق می آفرینند،ترا بگذشته ،به حال وآینده پیوند میدهند.کلماتی که باجسم وروح تو عجین می شوند.روحت را صیقل می دهند.آرامشت می بخشند! با شادیهاوغم های تو در هم می آمیزند، ترا متعهد بخود می کنند.چرا که تمامی رگ وپی تو نشات گرفته از این کلمات جادوئیست.

چونان کلمه سرزمین آبائی

جائی که عزیزانت را در آن بخاک سپرده ای.

این سرزمین تنها یک محدوده جغرافیائی نیست .خاک نیست،وطن یک تاریخ است.تاریخی که با مردمت ،با آرزو ها ،با کار سخت آنها ،مبارزه آن ها برای حفظ همین خاک، همین محدوده جغرافیائی ونقشی که برصحیفه زمان رقم می زنند معنا می یابد .

وطن این کلمه زیبای نشسته بر جان شکل نمی گیرد وقلبت برای آن نمی طپد اگرمردم حضور تاریخی در آن نداشته باشند.مردمی که در درازنای تاریخ از میان رنج ها، قهرمانی ها،تلاش و ایجادگری ،خنده و اشگ عبورکرده اند. گاه درکسوت سیاوش از میان آتش گذشته اند تا از پاگیزگی خویش دفاع کنند.

چه میکردیم اگر آرش جان بر تیر نمی نهاد تا مرز ایران زمین را باجان خود ترسیم کند؟متولوژی زیبای بیادگار مانده از نیاکان ورشته های پیوند دهنده یک ملت بیکدیگر.

مفهوم وطن با نخستن قدم های کودکی،با دستهائی که دست های کوچک ترا به گرمی گیرند ویاریت می کند تا بی هراس بر زمین پای بگذاری استوار قدم برداری! راه بیفتی جهان اطرافت را نظاره کنی، بر بالی و به وسع خود تلاش کنی وبر زیبائی آن بیافزائی!آغاز می شود.

حسی غریب که با زیبائی چشمان مشتاق مادر،پدر و خنده اطرافیان لذت ایستادن، راه رفتن،سینه از هوای ملامال ازعشق پر کردن، زیبائی اصواتی که نام ترا همراه بامهر تکرار می کنند را شنیدن تداوم می یابد، در جانت می نشیند. ترا به سرزمین مادری به کوه ها ،دره ها،چشمه ساران به درختان، به شهرت ،کوچه ات،به همسایه وهم زبانت،به بازی های کودکیت، به رفیقان دوران نوجوانیت ،سوز وگداز های دوران بلوغت، به نخستین عشق آتشین نشسته بر جانت که خاطره اش هرگز از نهان خانه دل بیرون نمی رود پیوند می دهد.

تخته بند شور وشیدائی آن لحظه های نابی می کند که تا آخرین لحظه حیات قادر به فراموش کردن و گسستن از آن ها نیستی.

حس های غریبی که تکرارشان ممکن نیست.اما کوچکترین تلنگری درمخیله ات آن حس ها را باعطرهزاران خاطره از دهلیزهای پیچ در پیچ ذهنت عبور می دهد بر جلو خان منظرت می نهد درباغ رویائی خیال میگرداند. در مقابل بنائی عظیم متوقفت می سازد .بنائی که خشت برخشت آن با رنج هزاران جان عاشق برروی هم نهاده شده است.

از رنج سی ساله فردوسی که ساروجی از نظم پارسی بر بنیاد آن ریخت تا از باد و بارانش گزندی نرسد.

ازغزل حافظ که جان های آزاد را چرخ زنان به منزل گاه خورشید فرامی خواند.تاگل افشان می در ساغرافکنده بر جنگ هفتاد و دو ملت عذر نهاده سقف فلک بشکافند وطرحی نو در اندازند .

وطن دیدن خویشتن است در سیمای سی مرغ عطارگذر کرده از هفت شهرعشق.فرود آمده بر خوانی که نانت می دهند واز ایمانت نمی پرسند.

باده خیامیست که تلخی، نا پایداری جهان را با غنیمت شمردن دم بر تو آسان می سازد.

گرم روئی بابک است زمانی که چهره زرد خود بخون می آلاید . پیام "رهنورد" است که از فراز دارشادی مردم طلب می کند.کودکیست با چشمانی هوشیار که خدایش خدای رنگین کمان است وقلب کوچکش مشبک شده با گلوله دژخیمان .

درد عمیق نشسته بر جان است . یاد آوری چشمان زیبای ندا که با آخرین فروغ زندگی به ابدیت خیره می گردند .

صورت آسمانی مهسا ست باند پیچی شده دراطاقی تک افتاده با جانیان حلقه زده بر گرد او .

مرغ سحر عارف است که هنوز از ظلم ظالم و جور صیاد ناله سر می دهد .

پایکوبی غرور آمیر ملتیست که افزون بر قرنی قبل برای عدالت وآزادی بپا خواست .عبور دلاور مردی نشسته بر کمر گاه اسب که از کوچه امیر خیز در تبریزعبور می کنددر تمامی کوچه پس کوچه های این سرزمین همیشه جاوید می گردد.تا همبستگی و یک پارچگی ملت را در دفاع از انقلاب مشروطه رقم زند .

وطن شاعره ای است که دست های خود را در باغچه می کارد تا در تولدی دیگر در وجود هزاران زن ودختر آزاده در جنبش مهسا سبز شودو حماسه جنبش مهسا را رقم زند .

شعر نوشته شده بر سر در سازمان ملل است که گوهر انسانی را اعضای یک پیکر می داند وشایستگی نام آدمی بر کسی می نهد که محنت دیگران مبیند و غم خواری انسان می کند.

"تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی ."

لوح استوانه ای گلی است با قدمتی چندین هزار ساله که نخستبن منشور حقوق بشربر آن نگاشته شده است .

گشتن آزادنه در این باغ بهای خود را دارد. آن کشیدن بار امانتی است که بر دوشت نهاده می شود.امانت پایداری بر عشق به انسان ، به آزادگی و آزاد بودن .عشق ورزیدن به مردمی زحمتکش که زندگیت رامعنا می بخشند، امید می آفرینند تا زیبائی را در یابی.

حیات خود را سرشار از لذت وشادی کنی.بر پایداری جهان درنگ نمائی .از فرصت داده شده برای وارد شدن بباغ زیبای وطن بهره گیری، با دانائی وعشق باغبانی آن کنی! تخمی بیفشانی! نهالی بنشانی آغوش خود برطبیعت وانسان بگشائی وشادمانه بگذری.

باغی جادوئی بنام وطن با نوای هزار دستان که در قلب وذهن هر انسان آزاده ای جا خوش میکند . هر کجای جهان که باشی در هر سالی از عمر! این باغ جادوئی با توست با تو می خوابد با تو برمی خیزد،با تو می گردد وبیادت می آورد که کیستی؟ به کجا تعلق داری ؟کلامی مقدس نشسته بر جان!

" تنگ است براوهر هفت فلک

چون می رود او در پیرهنم؟"

ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید