مجلس ایران در محکومیت رفراندوم اقلیم کردستان بیانیه داد