طراح اصلی خاورمیانه در سازمان امنیت ملی امریکا

" پشت پرده" بسیاری از مسائل خاورمیانه از جمله عربستان،عراق،اسراییل،نفت و کردها در اینجا تشریح میشود

سخنرانی جان پرکینز؛طراح اصلی خاورمیانه در سازمان امنیت ملی امریکا.
" پشت پرده" بسیاری از مسائل خاورمیانه از جمله عربستان،عراق،اسراییل،نفت و کردها در اینجا تشریح میشود❗️

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
پس طبق سخنرانی "جان پرکینز" طراح طرحهای ویرانگر سازمان سیا در مناطق نفت خیر خاورمیانه، نه تنها خاندان آل صعودی, اسرائیل، صدام حسین معدوم! بلکه اکراد نیز آلت دست سازمان سیاه برای تامین نفت و منافع آمریکا در منطقه خاور میانه تشریف دارند. مبارک باشد!
عدم انتشار شده: 
false