سفر طالبان به پاکستان؛ دیدار احتمالی با بن‌سلمان، شکایت کابل در شورای