«نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی»

«نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی»
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
اول خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ مه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: