زهرکُش کردن شاعرِجوان اهوازی زنده یاد حسن حیدری
13.11.2019 - 01:53

 

 

این ستمکاران که میخواهند" سلطانی" کنند

 عالمی را کُشته، تا یک دم "هوسرانی" کنند

بقلم: دکتر ضیاء صدرالاشرافی

رژیم جهل وجنایت، ودزدی وغارتِ ولایتِ فقیهِ به رهبری علی خامنه ای، بارِ دیگر، دست بیک جنایتِ سیاسی وفرهنگی، دراهواز زد.                               

زنده یاد حسن حیدری بیست وپنج ساله را که متولد سال ۱۳۷۳بود به خاطرِسرودنِ اشعارِسیاسی، ضدحکومتی، ومردمی، ونشرآن دراینستاگرامش بزبانِ عربی،  که محبوبیت زیادی، میان مردم اهوازوکلیۀ اعراب ایرانی یافته بود زَهرکُش کردند.

گروهی ازمردم در(کوت عبدالله وكوىِ علوى:حى الثورۀ) اهواز، پس از«مرگ مشکوک وبیولژیک» این شاعراهوازی، شامگاه یکشنبه ۱۹ آبان ماه (دهم نوامبر) دست به تجمع اعتراضی شدیدی زدند که روزدوشنبه هم ادامه یافت.               

معترضانِ جوان، شبانگاه، اقدام به بستنِ جادۀ کوت عبداللهِ اهوازکردند وگروهی نیزاقدام به بستن مسیرها، با ریختن درخت، آشغال، پاره‌های سنگ وهمچنین با روشن کردن آتش، خیابان اصلی این شهررا مسدودساختند.                            

بگفتۀ معترضان: مرگِ زنده یاد «حسن حیدری» شاعرِمنتقدِ جمهوری اسلامی  ایران مشکوک است. این شاعرچندین بارتوسطِ مأمورانِ امنیتی (ج.ا.ا) بازداشت شده بود و آخرین بارِآن بهمراه شهابِ بلاوی، دیگرشاعرِعربِ اهوازی، درجریانِ سیلاب‌ -هایِ امسال بود. شهابِ بلاوی، همچنان دربازداشت به سرمی برد!      

پیش ازاین نیزبنیامین آلبوغبیش، که درتاریخ ۵ خرداد ۹۸ بهمراه برادرش محمد علی آلبوغبیش، توسطِ مأمورانِ ادارۀ اطلاعات اهواز بازداشت شده بود، درتاریخ ۵ تیرامسال ازسوی یک مقام امنیتی، خبرمرگ او، به خانواده‌اش اعلام شد!       

بنابه گفتۀ فعالانِ اهوازی: موضوع ترورنخبگانِ عربِ اهوازی ازسوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، موضوع تازه ای نیست، این رژیم به روش‌هایِ گوناگون ازجمله: مسموم کردن، تصادفات ساختگی، غرق کردن وروش‌های دیگر، تاکنون جانِ تعدادِ قابل توجهی ازفعالان ونخبگانِ عربِ اهوازی را گرفته است.            

کمپینِ دفاع ازفعالانِ عرب اهوازدربارۀ مرگِ زنده یاد حسن حیدری نوشت: او در(بیمارستان شفای اهواز) جان باخت ونزدیکانش«زهر» راعلت مرگ اومید‌انند

معترضان درموردِمرگِ کاملاً مشکوک این شاعرِجوانِ اهوازی درشعارهایِ شبِ گذشتۀ خود بعربی میگفتند: اهوازدرعزا است، وخون حیدربه هدرنخواهد رفت.

امامقاماتِ "پُرشرم وحیای"جمهوری اسلامی ایران با درس آموزی ازرهبرشان، علی خامنه ای مدعی شدند که: مردم برای گفتن «تسلیت» درمنطقه تجمع شده اند!

پس ازحملۀ مسلحانۀ مشکوک(محتملاً ازطرف خود رژیم) به رژۀ نیروهای مسلح در۳۱ شهریور۹۷(سال گذشته)، نزدیک به ۷۰۰ نفردراستان خوزستان بازداشت شدند وهیچ نهادی تاکنون پاسخگوی خانوادۀ بازداشت ‌شدگان نبوده ونیست.        

براساس آخرین تحقیقاتِ سازمانِ عفوِبین‌الملل، ازدسامبر ۲۰۱۷ تاکنون دستکم ۱۱مورد مرگِ‌ِ مشکوکِ بازداشت ‌شدگان، درسراسرایران گزارش شده است.     

نهادهایِ بین‌المللیِ مدافعِ حقوقِ بشر، وگاه بعضی دولت های دموکرات، بارها آزارو زندانی کردنِ اعضایِ فعالانِ ملی وعقیدتیِ تحتِ ستم، ونیزپیروان اقلیت -های مذهبی، توسط رژیم ولایتِ فقیهِ جمهوریِ اسلامیِ ایران را محکوم کرده اند.

برای پایان دادن به این جنایت هایِ بی پایان، باید تمام نیروهای آزادیخواه وتبعیض ستیزوسکولار، دست دردست نهند، تا به عمرِاین رژیم: ارتجاعی و جنایتکار، و دزد و مفت خوار، پیش ازانکه دیرشود، هرچه زودترنقطۀ پایان بگذاریم.          

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یاسین اهوازی
سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما