چرا ترامپ می‌خواهد با وجود کرونا آمریکایی‌ها به سر کار برگردند