"بررسی ریشه ها و علل جنگ اسرائیل با فلسطین و راه حلهای احتمالی آن "

فایلهای صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۲۰ می ۲۰۲۱ -
ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا - ۱۲:۳۰ شرق آمریکا و کانادا
میهمان جلسه: رفیق احمد پوری، پژوهشگر سیاسی و امور پناهندگی و مهاجرت
موضوع: بررسی ریشه ها و علل جنگ اسرائیل با فلسطین و راه حلهای احتمالی آن

لینک گروه : https://t.me/joinchat/pvuwHm5TgMwyMGIx

فایلهای صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۲۰ می ۲۰۲۱ -
ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا - ۱۲:۳۰ شرق آمریکا و کانادا
میهمان جلسه: رفیق احمد پوری، پژوهشگر سیاسی و امور پناهندگی و مهاجرت موضوع: بررسی ریشه ها و علل جنگ اسرائیل با فلسطین و راه حلهای احتمالی آن

لینک گروه : https://t.me/joinchat/PyFLGm034SEwMDRh

سوالات مطرح شده در جلسه: 

 • رفیق پوری خوش آمدید . مسلما تنها داشتن ایده ی صهیونیستی و یا یهودی بودن عاملی برای کوچاندن پیروان این ایین به منطقه ای در خاور میانه نمی توانسته است باشد چرا که در هیچ جای جهان غیر از آلمان زمان نازیسم یهودیان ، یهودیان مشکل زیستن نداشتند و در کمال مسالمت در کنار سایر مردمان متفاوت از خودشان از نظر عقیدتی زندگی مسالمت آمیز داشتند  . عامل روبنایی مذهب تنها می توانسته است محرک وانگیزه ی نیرومندی برای عامل اصلی باشد و شما به عوامل اولیه سوداگرانه پروفسور صهیونیست در خریداری و تصرف اراضی در اسراییل و کوچانیدن دهقانان فلسطینی به درستی اشاره کردید  لطفابیشتر توضیح دهید چه عواملی در تشدید  غصب اراضی فلسطینی ها توسط صهیونیست ها و حامیان بین المللی آنها در این اشغال نقش داشت ؟ آیا تصرف سرزمینی ربطی به تقسیم چهان از سوی امپریالیستها نداشته است ؟
 • سوال دیگراینکه همیشه در گزارشات و تحلیل های رسانه ها از وجود لابی های اسراییلی در کشور های محتلف و نفوذ و اقتدار آنها صحبت میشود و این در باره ایالات متحده پر رنگ تر است . به گونه ای که گویا امریکا  - اسراییل واقعی است و اسراییل استانی از ایالات متحده است  اما در عین حال سایر کشور های امپریالیستی هم این تفاهم  را با امریکا دارند و تضادی در بین آنها در باره اصل اشغالگری اسراییل وجود ندارد به صورتی که با به رسمیت شناختن آن در سازمان ملل این توافق را برسمیت شناحته و برگشت ناپذیر ساخته اند  . در این صورت آیا حتی با ایجاد کشور مستقل فلسطینی ، نفس این اشغالگری منتفی است؟ و این ظلم تاریخی رفع خواهد شد ؟
 • در باره ی را ه حل های چهارگانه بنظر می آید دو راه حل _ راه حل اول یعنی یک دولت دموکراتیک برای اسراییلی ها و فلسطینی ها و راه  حل چهارم یعنی تئوری را انداحتن ماشین چمن زنی  کاملا نفی کننده ی یک دیگر هستند و اسراییل به تمامی کوشش دارد ضمن ادامه را ه حل سوم یعنی تحمیل آپارتاید رسمی به فلسطینی ها و اجرای گاه به گاهی سیاست چمن زنی _آن ویژگی های نگران کننده در راه حل اول را که عبارتند از وجود عناصره بالقوه ی اتورینه فلسطینی ها بر اسراییلی ها را از بین ببرد  و در آنصورت تلفیقی از  راه حل دوم و سوم  را به فلسطینی ها و جهان مدافع آنها تجمیل کند یعنی تئوری دو دولت در کنار هم با پذیرش نوعی قیمومیت اسرائیلی ها از جانب دولت فلسطین  . سوال من اینست که فلسطینی ها چگونه  بایدزمینه ی لازم  راه حل هژمون ساز برابر ی خواه رافراهم کنند و وظایف بشریت برابر طلب و عدالتخواه در جمایت از فلسطین چه باید باشد؟
 • اگر بخواهیم میزان واقعی شدن هر یک از راه حل های چهارگانه را بسنجیم  واقعیت آنست که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی معادلا ت بیشتر به سود اسرائیلی ها و به ضرر فلسطینی ها رقم خورده است . الان در مسکو وزنه ی اسرائیلی ها بیشتر از هر کشور طرفدار فلسطین سنگینی می کند . جبهه ی پایداری در کل متلاشی شده و از کشورهای عربی حامی فلسطین دیگر اثری نیست و جز برخی حمایت های مردمی ، نمی توان روی دولت هایشان حساب باز کرد ،ضمن انکه برخی از کشورهای به ظاهر طرفدار فلسطین  مثل ایران هم به شیوه خودشان گروه هایی را حمایت می کنند و دیگران را به کلی منزوی کرده اند . اتحادیه های نیرومند کارگری جهان متاسفانه نقش خود را در حمایت از کارگران و زحمتکشان فلسطینی فراموش کرده اند  و عملا فلسطین در جهان تنها مانده است . در این شرایط وظایف احزاب کمونیست کارگری که همواره مدافعان راستین فلسطینی ها بوده اند را چگونه ارزیابی می کنید ؟آیا فلسطین می تواند نقطه ی اشتراک سیاست بین المللی آنان در برابر امپریالیسم _ صهیونیزم باشد؟
 • رفیق پوری بنظر می رسد این سیاست چمن زنی در همه کشور ها از جانب دولت های سرمایه داری هم دنبال میشود  و گویا یک پلاتفرم پذیرفته شده از جانب همه ی آنهاست  . به ایران هم که نگه می کنیم همین سیاست را دولت جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران و نیروهای ترقیخواه دارد  و آیا یک سیاست متقابل از جانب مردم و نیروهای ترقیخواه فلسطین در برابر اسراییل همان سیاست مردم ایران و نیروهای مترقی اش در قبال جمهوری اسلامی نیست  ؟ چیزی مثل اتحاد های استراتژیک و راههای مبارزاتی همبسته و توافق های پایدار و حل یا کنار گذاشتن اختلافات؟
 • در تظاهرات در حمایت از اسرائیل در آمریکا پرچمهای شیر و خورشید ایران - طرفداران سلطنت طلبها_ هم در کنار پرچمهای اسرائیل دیده می شد - عده ای فکر میکنند برای مبارزه با جمهوری اسلامی باید از اسرائیل دفاع کنند چون جمهوری اسلامی مخالف اسرائیل است - البته شما توضیحاتی در رابطه با  جنایتهای اسرائیل داده اید  ولی نظر شما در این مورد این منطق  چیست ؟
 • فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، چقدر در مبارزات خلق فلسطین تاثیر داشته است؟
 • ضمن درود بر رفیق احمد وبا تشکر از رفیق راحله وفروغ عزیز علت اختلاف رژیم اسلامی ایران با جنبش آزادی بخش فلسطین ( ساف)چه بود؟
 • رفیق پوری رسانه ها اعم از دولتی و یا ازاد به گونه ای اخبار این دوهفته جنگ با برابر را پوشش دادند که بیش از آنکه مردم را به اصل ماحرای درگیری و دلایل واقعی و نیات صهیونیست ها پرداخته شود  به گونه ای قضاوت در مورد میزان تقصیر هریک از طرفین دعوا منجر گردد  . بنظر شما اینگونه دستکاری افکار عمومی چه اهدافی را دنبال می کند و بانیان ین دستکاری در واقعیات چه میخواهند ؟
 • با درود رفیق احمد ، دلیل عدم تمکین به قطعنامه های شورا امنیت ازسوی اسرائیل، درمرحله اجرا چه نیروئی عامل این سرپیچی است؟
 • با سلام به رفقا راحله طارانی و فروغ اسد و رفیق احمد پوری، رویکرد نیروهای سوسیالیست و ترقی خواه به مساله فلسطین، ضمن حمایت از جنبش رهایی بخش فلسطین و خواست سرنگونی رژیم آپارتاید اسرائیل، چگونه باید باشد که تمایز خط سیاسی خود را از ناسیونالیسم عربی و جریان های اسلامیست نشان دهند و چشم انداز ترقی خواهی به فلسطین آزاد بگشایند؟
 • روابط خصمانه ایران و اسرائیل ویا نقش مثبت و یا منفی حکومت  جمهوری اسلامی ایران  در احقاق حقوق مردم فلسطین و پایان دادن به مناطق اشغالی توسط اسرائیل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 • آیا تاکنون قطعنامه ای درشورای امنیت بنفع فلسطین وعلیه اسرائیل ،باتوجه به حق وتوی آمریکا صادرشده ویا درآینده امکان صدورش هست؟
 • ما در ایران شاهد بودیم که از دوره ای، جریان‌های غالب در داخل به دنبال تداوم جنگ جهت بهره برداری های داخلی بوده اند، آیا در صف بندی های سیاسی در فلسطین هم جریاناتی از تداوم وضعیت جنگی، سود می برند و علیه صلحی عادلانه و دموکراتیک و با تأمین کامل حقوق فلسطینیان، کارشکنی می کنند؟
 • باتوجه به عدم تحقق ایجاد دوکشور مستقل فلسطین واسرائیل تاکنون ، آیا امکان تشکیل دولتی بصورت دوملت ویک کشور درآینده نمیتواند این معضل تاریخی را حل نماید؟
 • با درود رفیق پوری فرمودید اگر جهان چند قطبی سود امکان راه حلی برای حل مشکل فلسطین واسراییل میتوان پیدا کرد در حال حاصر چین در حال رشد ورو در روی پیشرفت در مقابل  امریکایت ایا مبشود امیدی داست وموضع چین در حال حاضر نسبت به این اختلاف چیست ؟
 • نقش نیروهای چپ اسراییل در این اختلافات بین اسرابیل وفلسطین چیست؟
 • با توضیحات شما اینطور ظاهرا باید نتیجه گرفت که تقابل یکپارچه جهانی بین سرمایه داری جهانی و مردم جهان هنوز در مرحله ای نیست که مشکل فلسطین جدا از توازن جهانی راه حلی داشته باشد. آیا در ملت فلسطین هیچ توان قانونمندی برای مبارزه صحیح در راه لااقل داشتن یک سیستم واحد هم وجود ندارد، و حماس همچنان از این خلع می تواند برای تداوم خود استفاده کند تا هر چند سال یکبار سوخت موتور چمن زنی اسراییل شود؟
 • با درود رفیق پوری مدتی است مونشه امیر در کانال شهرام همایون سخنرانی میکندفلسطینی ها را قوم ونه ملت میداندحتی اجازه واستن پاسپورت ندارند حتی سیاهان یهودی را قبول ندارند اگر این فوم از ما تبعیت کنند وزیر قانون ما زندگی کنند ما با روی گشاده پذیرا خواهیم بود. واین نشان فاشیستی وراست روی حاکمان اسراییل هست نطر جنابعالی در این مورد  چیست؟
 • ارتباط و تاثیر جنگ‌ (حماس ، اسرائیل )با مذاکرات ، وین و ریاست حمهوری ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
 • با درود به رفقا راحله وفروغ ومهمان گرامی واقعا نقش حاکمیت که فقط تشتت در جبهه مقاومت بوده که عقلای فلسطین گفته اند کاش جمهوری کاری به ما نداشته باشد نظر جنابعالی چیست؟باسپاس
 • نقش اردوغان بعنوان یک نیروی اخوان المسلمی را در همراهی کنونی با حماس اخوان المسلمی در جنگ اخیر چگونه می بینید؟
 • چرا سال‌هاست از خط و گرایش نایف حواتمه، دکتر منیر شفیق و جورج حبش خبری نیست؟
 • در   بسیاری در جهان از توکیو تا بغداد تا لندن و ... تظاهراتی در حمایت از فلسطین برگزار شد علیرغم شرایط کرونایی - تظاهراتی که جنبش وا ل استریت را تداعی میکرد - با وصف این شما چقدر به آینده امیدوار هستید ؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: