گفتگوی روز با مریم سلطانی

گفتگوی روز با مریم سلطانی
میهمان این گفتگو، جناب آقای ابراهیم داریوش استاد دانشگاه رنا در کابل
بررسی تحولات روز در افغانستان

گفت و گویی دیگر از سری گفتگوهای روز با مریم سلطانی. در این گفتگو به بررسی وضعیت روز در کشور افغانستان پرداخته شده است. 

جناب ابراهیم داریوش فعال برابری جنسیتی و از اساتید دانشگاه رنا در کابل میهمان این گفتگو بوده و درباره تحولات اخیر و نگرانی های مردمان افغانستان درباره این تحولات سخن گفته اند.

این برنامه به همت شبکه زنان ایران برای برابری پایدار (W.I.S.E ) تهیه گشته است.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: