نقش رژیم ایران در قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نحوه برخورد این رژیم با پناهجویان افغان

نقش رژیم ایران در قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نحوه برخورد این رژیم با پناهجویان افغان
گفتگوی مریم سلطانی با آقای ابراهیم داریوش درباره نقش رژیم ایران در قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نحوه برخورد این رژیم با پناهجویان افغان

گفتگوی ویژه کاری از بخش فرهنگ و رسانه سازمان مردم نهاد صدای مردمان ایران

کارشناس میهمان: مبارز آزادیخواه و فعال حقوق زنان آقای ابراهیم داریوش

اجرا: مریم سلطانی

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: