رفتن به محتوای اصلی

این بحث ها وجدال های سیاسی !!
24.07.2022 - 11:56

 

با خنده می پرسد "هنوز در کشاکش نقش ایوانید ؟هنوز دنبال راه های مبارزه با جمهوری اسلامی هستید ؟ درحال بحث وجدل سر تئوری وسیاست ؟دنبال راهی برای اتحاد و نشستن سر یک میز با گروه های مختلف اپوزیسیون ؟"

از دوستان قدیمی و هم سازمانی من است با دیدی باز،خوش فکر،از مدیران موفق در خارج از کشور. که سال هاست خود را از کار تشکیلاتی ووابستگی گروهی بیرون کشیده فعالیت سیاسی فردی دارد. میگویم راه بهتری سراغ داری؟

بهرحال برای تداوم یک مبارزه سیاسی باید چهار چوب های دقیقی باشد ،پروتکلی ،وحدت نظری ،تقسیم وظایفی ،ارگان رهبری کننده ای ،تحلیل مشخصی از اوضاع وحاکمیت ،از وضعیت جامعه ،از نقش جریان هاوافراد مبارز سیاسی در داخل و خارج کشور، از روند های پیش رو!

دارم ادامه می دهم که دستش را بالا می آورد: "جان من ول کن ! پس در این چهل سال چکار می کردید یا می کردیم ؟ چهل است که همین هاراتکرار می کنیم!هر بار ترا دیدم همین حرف ها زدی .ناراحت نشو! شما مریض شده اید.عادت کرده اید به این نوع زندگی سیاسی که خوراک برای گذران روزمرگیتان می دهد. مشغولتان می کند ،ساعت های بیکاریتان را پر می سازد. به شهوت کلام ،پیچاندن همدیگر ،مچ همدیگر را خواباندن وخالی کردن عصبانیت های حاصل از فشارهای مختلف زندگیتان پاسخ می دهید! راضی تان می کند. چرا که این گونه مشغله ها وبازی ها لذت بخش ذهن است. بخصوص در مهاجرت !

وقتی که از جریان سیال زندگی وتماس دائم با مسائل جامعه بدور هستید. بعد از مدتی این نوع زندگی و پلمیک های سیاسی به عادتی مزمن تبدیل می شود.پس از هر دوره بحث ،کشاکش ،جمع شدن ،پراکنده گردیدن فکر می کنید کاری که انجام دادید بسیار مهم وتاثیر گذار است. حال آن که زندگی در ایران بگونه خاص خود جریان دارد.ناراحت که نمی شوی؟من هر بار که ایران می روم .در تماس نزدیک با افراد مختلف قرار می گیرم با مسائلی که جامعه بشدت درگیر آن هاست از نزدیک آشنا می شوم یاد تو واپوزیسیون خارج ازکشور می افتم .

باور میکنی بندرت هستند کسانی که ما را بخاطر بیاورند. مسائلی که برای شما این قدر مهم است دنبال کنند.بیشتر این مسائلی که شما سر آن ها با هم درگیر میشوید همان مسائل ذهنی خودتان است وبس.

بالاغیرتا بمن بگو! فکر میکنی این مسائل وکشمکش های شما چقدر درجامعه امروز ایران مهم تلقی می شود وبازخورد آن ها چگونه است ؟

بی رودر بایستی این" خانم مسیح علی نژاد" به تنهائی به اندازه یک سازمان سیاسی بزرگ کار میکند. بین خانم ها ،دختران جوان وحتی پسران جوان بشدت مطرح است چرا؟

میدانی ابوالفضل وقتی برخورد مردم بخصوص جوان ها با او وبرخورد شما جریان های سیاسی با او را می بینم حیرت می کنم . بسیاری از شما ها چه فردی وچه گروهی با سکوت ،عدم همراهی ویا حتی برخی به تمسخر و نسبت دادن او به محافل "امپریالیسم امریکا"همان بر خوردی را می کنید که جمهوری اسلامی با وی میکند.

از همان زاویه ای اورا زیر سوال می برید که عوامل رژیم یا حتی یک آخوند عقب مانده ای مثل علم الهدی اورا زیر سوال می برد.کدام نشریه یا نوشته شما فرا خوان اورا در رابطه با چهارشنبه های سفید پوشش داد. کدام یک از شما در نشریه یا نوشته خود عکسی از او یا مصاحبه ای از او را منتشر کردید.

کار بزرگ او در شکستن تابوی حجاب را پاس داشتید؟در گوشی یا در محفل های خود از این که به داووس رفته سخن گفته انتقاد کردید و وابسته به ارودگاه غربش خواندید.میدانی شما هنوز وقتی در مقابل چنین سوالی قرار می گیرید همان رشته مشترک ضد غربیتان که بیخود تلاش می کنید پنهانش سازید بیرون می زند.واقعا با وجودیکه خودم سال ها داخل شما بودم اما باز نمی توانم بفهمم.زمانی که مسیح علی نژاد از شبکه های مختلف خارج از کشور از تربیون های مختلف پیام خود را بگوش نسل جوان می رساند چرا؟ بر افروخته می شوید؟یا آقای رضا پهلوی مصاحبه اش سراسری پخش می شود شک می کنید.

"باید دقت کرد . پرسید چگونه می شود که جمله این رسانه ها بسیج می شوند برای رساندن پیانم اینها؟ رسانه هائی که از محافل غربی یا عربستانی تغذیه می شوند! این" من وتو" که مال فرح است !"

آنوقت کسی نیست که از منتقد محترم بپرسد چطور وقتی برای مصاحبه سراغ شما می آیند مانند تطهیر کردن قند توسط آخوند ها تا آب دهان شما به این رسانه ها می خورد پاک می شوند؟"

سوالی که مرا یاد آخرین روزهای خروج از کابل می اندازد. تعدادی از اعضاء به سازمان ملل مراجعه کرده و تقاضای رفتن به کشور های غربی را کرده بودند. مسئول امنیتی طرحی را به کمیته کابل آورد که باید این افراد را ایزوله کرد! کسی از اعضای سازمان نباید با آن ها تماس بگیرند. در برابر اعتراض من گفت "رفیق جان تو نمی دانی وقتی که این آدم ها از پله کان هواپیما درغرب فرود میآیند ماموران "سی آی ای" چطور سراغشان میروند." نشان به آن نشان که مدتی بعد جملگی از دبیر اول تا آخر از طریق همان سازمان ملل با همان هواپیماهای غربی قدم در خاک غرب نهادند از مزایای آن بهره گرفتند و هنوز وقتی بیشتر آن ها را تکان می دهی زبان به مذمت غرب می گشایند!

ادامه میدهد" واقعا معلوم نیست که سمت اصلی مبارزه شما بطرف کیست ؟ برای خودتان درست همان طور که اول انقلاب تقسیم بندی نمودید تعدادی را لیبرال ،تعدادی را وابسته "سی آی ای " کردید. حال بعد چهل سال ودیدن این همه فاجعه و غلط بودن تحلیل های عجیب خود که مانند همین متحجرین دینی ریشه در باور های کلاسیک شما که فکر می کنید همیشه جوابگوست دارد. باز وقتی به برخورد مشخص با افرادی مثل خانم علی نژاد یا آقای رضا پهلوی می رسید تنتان کهیر می زند وپای اسبتان لنگ و چوبین !

نوجوان ها زندگی خود را در ایران با سبک زندگی غربی با مدیای غربی، با سلیبرتی های غرب ، با مسائلی که ما اکثرا آن ها مذموم می داینم گره زده اند. ما از کنار تمام این مسائل می گذریم واگرلطفی داشته باشیم در سیمای معلم اخلاق ظاهر می شویم و موعظه ای می کنیم که نهایت از داخل آن همان اخلاق اجتماعی مدینه فاضله ای در می آید که جامعه سنتی ایران در تقابل با فرهنگ غرب هنوزگرفتار آن است.

هنوز فردیت یک جوان وانتخاب سبک زندگی و نگاهش به مسائل اجتماعی از رابطه دختر پسر گرفته تا پاسخ گوئی بی پروای او به آن چه که در درونش می گذرد و نمی خواهد که بسبک تقیه اسلامی پنهانش کند را بر نمی تابیم . بعد تعجب می کنیم که چرا .قادر به ارتباط با نسل جوان نیستیم ؟چرا این نسل ما را درک نمی کند؟ فکر می کنیم الگوهای ما بهمان اندازه که برای ما مهم هستند برای نسل جوان وامروز ایران نیز مهم هستند .... ادامه دارد ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

ابوالفضل محققی

مطلقا بنا بر جواب دادن نداشتم اما وقتی به کلمه دروغ گو صفتی که آقای زرگریان بمن زده و چند فرصت طلب ابن الوقت بر آن مهر تائید نهاده اند رسیدم ناگزیم کرد که عهد خود مبنی بر در افتادن با کامنت گذاران را زیر پا نهاده و کوتاه جواب دهم . حداقل بهتر بود آقای زرگریان که هر گز در کابل نبودند از من و اگر قانع نشدند ازچند نفر سئوال می کردند که در سال های آخر موضع من چه بود ؟من وتنی چند از رفقا در موضع سنتر بودبم من اعتقاد داشتم و دارم که تمامی حقیقتت پیش ما نیست لذا دردعوای چپ وراست می گفتم بیائید از آن چه که مثبت است وهر دو جناح به ان رسیده ایم دفاع کنیم .موارد اختلاف را به اینده بسپاریم متاسفانه همین جو منیت ،اتهام زنی وتعصب امکان چنین فضائی نداد ونهایت ان شد که علی ماند وحوضش . حوضی خالی که چند تازه رسیده امروز که کوچکترین اطلاعی از آن چه طی این سال ها گذشت ندارند وبخود اجازه می دهند در مقام عقل کل هر چه دل تنگشان می خواهد بنویسند .من در مسیج خصوصی به آقای زرگریان نوشتم با نام افراد آورنده طرح وبرخی مسائل امنیتی دیگر و اما چون اعتقاد ندارم نام افراد را بنویسم چرا که برخورد من نه با نام ها بلکه با فکر ها و عمل کرد هاست و تاکنون هم بر این اعتقاد بودم وخواهم بود نه نامی خواهم نوشت ونه لقبی خواهم داد کاری که بشدت از آن نفرت دارم ..اما جمع آوری نظر از طریق شما در تائیددروغ گوئی من با استناد به آقای توکلی نیز جالب است. می توانستید از طریق مسیج از من بپرسید تا من دقیقا برای شما بنویسم اگر قناعتی حاصل نشد از افراد دیگر بپرسید .من هیچگونه قصدی بر تخریب سازمانی که تمام نوجوانی وجوانیم در خدمت به آن گذشت ندارم چرا که نه با فرصت طلبی بلکه با عشق رفته بودم و عاشقان جای گله گذاری ندارند .اما آنچه امروز می نویسم برعکس فکر شما که پیوسته فکر می کنید پشت هر تائید وبا نقدی منفعتی خوابیده من تلاش می کنم به آنچه که در جریان تجربه زندگی و خوانده و شنیده ها ومنطق خوابیده پشت آن ها با توجه به شرایط عینی وتاریخی رسیده ام بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ سهم خواهی جواب گویم واز حقیقتی که به آن رسیده ام با با تکیه بر این که تمامی حقیقت پیش من نیست دفاع کنم .در این دفاع از حقیقت ونقد دیروز است که بناگزیر با برخی از رفتار ها وعمل کرد ها زاویه پیدا می کنم و ناگزیر از نقد در حد وسع خود . حداقل میدانم کی هستم و چه می گویم وقتی بی چشم داشت و بی نظر بر جایگاه می نویسم .لذا ترسی از سنگ زدن کسانی که بقول مسیح خود فکر می کنند حقیقت مطلقند ندارم .اما اندگی در زدن اتهام و دادن لقب تامل کنید .وناراحتی ،عصبیت خود را ایم گ.نه فرو ننشانید که که خوانندگان قاضیانی بی طرفند .

س., 26.07.2022 - 09:28 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

توضیح در مورد مقاله ابوافضل محققی :1- من نوشته بودم که از ان طرح خبر نداشتم چون در ان زمان من در کابل نبودم و سال اول اقامتم در افغانستان بنده " چشم بسته " بودم و هیج ارتباطی با کمیته کابل نداشتم 2_ در مورد رفتن به غرب و un فضا و جو بدی حاکم بود بگونه ای که هر کس قصد رفتن به غرب را داشت، از طرف برخی مسئولین سرزنش می شدند و چند نفر هم ایزوله شده بودند .3_ من شاهدت می دهم که ابولفضل محققی در ان زمان که سازمان به چپ و راست نظری - سیاسی تقسیم شده بود؛ مواضع میانه ای داشت و نگاه انتقادی به هر دو جناح داشت 4-در ضمن ان مسئول امنیتی و برخی مسئولین دیگر un هراسی براه انداخته بودند؛ بگونه ای که مطرح می کردند انگار پشت تابلو un کارشناسان سیا قرار داشته اند . 5- و با توضیحاتی که تقی گیلانی از ان روز ها نوشته است ؛ نشان می دهد که اتهام دروغ گویی به ابوالفضل درست نباشد . بازهم تاکید می کنم عدم اطلاع من از ان طرح بخودی خود یه معنی نبود آن نیست که چنین طرحی وجود نداشته باشد و در این مورد دوستانی که ان سالها در کمیته کابل حضور داشتن باید نظر دهند.

س., 26.07.2022 - 07:55 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

 

این نظر ابولفضل که نوشت :".... تعدادی از اعضاء به سازمان ملل مراجعه کرده و تقاضای رفتن به کشور های غربی را کرده بودند. مسئول امنیتی طرحی را به کمیته کابل آورد که باید این افراد را ایزوله کرد! کسی از اعضای سازمان نباید با آن ها تماس بگیرند." من از وجود چنین طرحی بی اطلاع هستم ولی فضای کابل و مسئولین سازمان نظر خوبی نسبت به کسانی که به غرب و به ویژه از طریق un می رفتند ؛ نبود . بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان ؛ اکثر خانواده ها بنابر پیشنهاد سازمان ؛ افغانستان را ترک کردند واز طریق شوروی به غرب می رفتند . در حالی اعضای سازمان در ترکیه ، پاکستان چنین می کردندو از طریق دفاتر un خود را به کشورهای غربی می رساندنددر افغاسنتان به دلیل اینکه اعضای سازمان دارای پاسپورت خدمتی افغانستان بودند که براحتی می توانستند از طریق المان شرقی به غرب سفر کنند.(نیازی به Un نبود) من که در ان زمان عضو مشاور کمیته مرکزی بودم ؛ این تابود را زیر پا گذشتم (اکتبر 1990)و مستقیما با دفتر un در کابل تماس گرفتم و مسئول این دفتر بسیار خوشحال شد و از من خواست که با آنان در ارتباط باشم و در معرفی پناهندگان سیاسی به انان کمک کنم .منظور اینکه آن فضایی که ابولفضل ترسیم می کند ابتدا بود ولی بتدریج به دلیل مسخره بودن طرح نا دیده گرفته شد و بسیاری از هوداران و اعضای سازمان در کابل از این طریق un به غرب امدند.,و نکته اخر اینکه برخی ها از دفتر un لولو خرخره درست کرده بودند

د., 25.07.2022 - 22:45 پیوند ثابت
نظرات رسیده

اسماعیل  زرگریان

 

واقعا موضع رسمی سازمان بعد از فروشی شوروی و ومهاجرت به غرب این بود که ابول نوشته؟ واقعا سازمان مخالف مها جرت به غرب بود؟ هم تو ( منظور کیانوش توکلی)و هم من و خود ابول شاهد بودیم که سازمان با همه امکانات کمک کرد تارفقای ما از تاشکند؛ باکو و افغانستان از هر طریق ممکن به غرب مهاجرت نماید شاهد ادعای من صدها نفر هستند . در افغانستان دهها تن ا زاعضای سازمان و تعداد بسا اندک ازرهبری سازمان بطرق گوناگون از جمله از طریق سازمان ملل فقط درافغانستان و مستقل از تاشکند و باکو به کشوری غربی مهاجرت کردند. آیا گفته ونظر یک فرد امنیتی!؟ بایدملاک وسند قرار گیرد.؟ و میگوید " مسئول امنیتی طرحی را به کمیته کابل آورد که باید این افراد را ایزوله کرد! " کدام طرح"!؟ مسئول امنیتی این طرح را از کجا وتوسط کدام ارگان سازمان آنهم " در روزهای آخر" به شخص شما ابلاغ کرد !؟ با صراحت میگویم ابوالفضل دروغ میگوید من دهها شاهد دارم از جمله شخص شما کیانوش آیا سیاست سازمان اینگونه بود که ابول از قول یک مسئول امنیتی نقل کرد؟ من در تا شکند مسئول هم آهنگی بین دفتر نخست وزیری تاشکند و سازمان برای خروج اعضای سازمان به غرب بودم اصلا چنین " طرحی" که ابول به استناد کرد نه شنیدم ونه دیدم. حالا ابوالفضل مسیر دیگری در پیش گرفته و از اتحاد با رضا پهلوی و مسیح علینژاد سینه میزند خوب بزند حرفی نیست. اما اجازه ندارد دروغ پردازی کند وبنویسد"نشان به آن نشان که مدتی بعد جملگی از دبیر اول تا آخر از طریق همان سازمان ملل با همان هواپیماهای غربی قدم در خاک غرب نهادند از مزایای آن بهره گرفتند" این دروغ محض است هیجیک از اعضا ی رهبر سازمان مستقر در تاشکند از جمله فرخ؛ فردوس؛ مجید؛ شمسی ونقی؛ فریدون؛ بهمن؛ رضا جوشنی ؛ امیر ممبینی . بهروز وهمراه دهها عضو وکادر سازمان ... از طریق مراجعه و "مزایای سازمان ملل" به غرب مهاجرت نکردند مطلقا ابول دروغ میگوید یکنفر از رهبران سازمان در تاشکند از طریق سازمان ملل به غرب مهاجرت نکرد حالا ابول از کجا میداند هم از مزایا استفاده کردند وهم با هواپیما ی غربی پرواز کردند !؟ این هم تصویر مقاله ابوالفضل

د., 25.07.2022 - 22:42 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Dariush Nesari

خوشبختانه حرکت‌های صنفی و اجتماعی کنونی ایران بدور از این جریان‌ها هستند و ای‌کاش همین روال ادامه یابد. بخصوص بخشی از چپ با دست‌آویز ضدناتو بودن چنان در منجلاب تحجر غلتیده و فرو رفته است که انگار برای کسب مقام اولی در دشمنی با مملکت و ملت با دیگران کورس گذاشته‌است.

ی., 24.07.2022 - 18:26 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Abolfazl Abdi

درود بر شما و بر دوست خوب قدیمی تان که از زبان وی نوشتید . اگر مشخصات بیشتر ی از ایشان را ذکر نکرده بودید ، می شد حدس زد از همان سبک و روشی استفاده نموده اید که برخی نویسنده ها در رمان نوشتن بکار میگیرند . بیان داستان از زبان سوم شخص ، در حالیکه هر انچه نوشته اند از زبان و از دل خودشان بر امده است .

به همین دلیل من به عنوان یکی از خوانندگان یادداشت های شما ، به اعتبار نکته ای که عرض کردم ، باید این نقد و کامنت کوچک را مطرح کنم که صد در صد مطمین نیستم که این باورها ، بر امده از جان و دل خودتان باشد . چرا که خود همه ی ان را به شکل نقل قول بیان کرده اید .

اما فارغ از این نکته ، پر واضح است که کلیت مطلب ، زبان حال و توصیف احوال خود خود شماست .

از نظر من تک تک کلمات و جمله بندی ها حتی و پیامی که در ان نهان و اشکار بیان شده ، چنان بر دل من می نشیند که گویی همزاد یا برادر بزرگتر و پخته تر من انها را به شما ابراز کرده است .

کلماتی که گاها توسط من غریبه و نا اشنا و بیرون از حلقه ی رفقای قدیمی تان که به انان اطمینان بیشتری دارید ( و این امری طبیعی است ) اگر بیان شده ، سبب رنجیدگی خاطر مبارک شده و سخنانی از موضع بالا تعبیر شده ( از زبان کسی که در جایگاه پایین و نا شناخته ای قرار دارد) ، اما اکنون و این بار چون توسط ان رقیق گرامی تان که هم تراز خود ارزیابی اش نموده اید ، بیان گردیده ، نه تنها ازرده خاطرتان نکرده بلکه چنان به دلتان نشسته و در باورتان بارور شده که به این زیبایی و وضوح نقل ش کرده اید . گویی همه ی ان کلمات را یا روی نوار ضبط نموده و سپس به نگارش اورده اید و یا یک ذهن و حافظه ی جوان و قوی انها را به این خوبی حفظ کرده و از بر کرده که میتواند این چنین کامل بدون اینکه حتی یکی را از قلم بیندازد ، وفادارانه نقل قول کامل کند .

به هر حال . بسیار دلنشین بود .

به دوستتان و به خودتان باید گفت . جانا سخن از زبان ما و زبان من و از زبان تعداد بیشماری از هموطنان ساکن ان دیار میگویی . دستمریزاد .

ی., 24.07.2022 - 18:24 پیوند ثابت
نظرات رسیده

با سلام به محققی ارجمند
گره های کور را می‌گشایی با زبان گویای تجربه هایت، مردم که اینها را نمی‌شناسند ولی این حوزه های علمیه در پی  شکار بهترین استعدادها هستند.

ی., 24.07.2022 - 12:06 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.