رفتن به محتوای اصلی

لعبتگان

لعبتگان

 
هیچ کس واقع بینانه تر از شخص خامنه ای واطاق فکر پیش برنده سیاست در حکومت اسلامی به روند جاری در جامعه، به چگونگی گسستن مردم از حکومت، به میزان خشم ونفرت تلنبار شده در جامعه نسبت به حکومت اسلامی که مانند انبار باروتی آماده انفجار است آگاه نیست و نگاه نمی کند.

نگاهی واقع بین که تداوم حکومت خود را در دستور سرکوب وحشیانه جنبش سبز و قتل عام آبان ماه نشان داد. " ما اشتباه شاه را تکرار نمی کنیم.  "حقه بازی مکار که د رعین حال بخوبی از میزان فلاکت به اصطلاح اپوزیسیون فلاکت زده با خبر است. از عدم همبستگی وتشتت درون آنها که قادر نیستند صف متحدی در برابر او تشکیل دهند و روی افکار عمومی تاثیر بگذارند..از ملیجک بودن اصلاح طلبانی که یک نیم لبخند آقا باز غش در دلشان می اندازد نیز بخوبی آگاه است . می داند که کافیست گوشه عنایتی بکند  .اجازه شرکت به یکی از آنها بدهد ،تا باز شال خود را بر داشته واین بار بر دوش او منتخب جدید بیفکنند .
مهم نیسیت که این بار نقشی که رهبر بر عهده پزشکیان نهاده بقول خود او گرم کردن بازار مکاره انتخابات باشد و دامن زدن به توهم بخشی از مردم د رمانده در دریای تاریک حکومت اسلامی. 
مردمی ناامید که برخی می توانند متوسل به تخته پاره افکنده شده وسط امواج بنام پزشکیان  شوند.باشد که در رحمتی گشوده شود .توهمی که اصلاح طلبان دامن می زنند.وگرمی بازار انتخابات می کنند.
این اصلاح طلبان  حکومتی هرگز از حکومت جدا نبوده ونیستند  .بخشی از حکومتند که می توانند هر  زمان  که  رهبر اراده کند، روی آن ها حساب نماید.
حکومت گران بخوبی وبهتر ازهرکس  میدانند که در زیر پوست جامعه چه می گذرد.جابجائی عمیقی در فکر مردم بخصوص نسل جوان نسبت به جمهوری اسلامی صورت گرفته است. میزان گسست و روی گردانی مردم از رژیم ، ازصندوق های کذائی رای باشعار "نه به جمهوری اسلام و رای نمی دهم!" شاه بیت زیبا وامید بخش انتخابات پیش رو و چشم انداز روزهای خوش همبستگی مردم درمبارزه با جمهوری اسلامی در روزهای آتی است.
عدم توجه مردم به معرکه انتخابات ، به هارت پورت های این چندمنتخب نظام  و نخودی آن پزشکیان که صرحتا می گوید "من همان سیاست رهبر را پیش خواهم برد " مضحک ودرد آور است. درد آور است  دیدن مناظره نوکران بی اختیار بر آمده اززیر شب کلاه وعمامه شورای نگهبان حکومت که جرئت نزدیک شدن و بچالش کشیدن حتی یک عمل کرد ولی فقیه ودستگاه اصلی قدرت راکه ام الفساد تمام فجایع واقع شده بر مردم است را ندارند .حتی جرئت نام بردن ازرهبر رابعنوان بازیگر ویران کن واصلی. 

در حکومت اسلامی هیچ چالشی واقعی در بین  کارمندان نشسته برراس قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائیه  وجود ندارد! از روز نخست نیز چالشی وجود نداشت چرا که امام و ولی فقیه در خانه بودند وهستند !"در خانه اگر کس است یک حرف بس است " کسی که همان روز اول گربه را دم حجله کشت و گفت من " تو دهن این دولت می زنم ، بشکنید این قلم ها را " وحکم بر قتل عام هزاران زندانی سیاسی داد . جانشین اوپیام مراد خود گرفت ،بعد مرگ او دستور داد مردم کیسه های آرد منتظر آسیاب  خودرا صد متر دور تر از زمان آسیابان قبلی بگذارند!بی آن که سوال جوابی باشد. 
همه  کاندید  های رباست جمهوری در حکومت ولایت فقیهی بهتر از هر کس بر مضحک بودن این انتخابات منجر به انتصاب واقفند.
چه کسی بیشتر از قالی باف ،،جلیلی، زاکانی، پور محمدی دردرون مافیای حکومتی بوده از رابطه مافیای قدرت ، نقش جمهوری اسلامی در ترور ها وجنگ های نیابتی خبر دارد؟
کجاست شهامت این پهلوان پنبه آقای پزشکیان که حتی بعنوان اصلاح طلب قادر نیست دم از اصلاحات  بزند .اصلاح از نظر شخص شخیص ایشان یعنی درست عمل کردن به خواست رهبری .
در تمام این چهل سال این نابکاران  شریک دزد بوده وهمراه قافله. همه این کاندیداهای حکومتی امتحان پس داده، بخوبی می دانند که در این چهل سال واندی چه بامردمان این سرزمین کرده اند !چگونه آتش برهستی یک ملت زده وچنین روز های تلخ ، اسف بارو غم انگیزی را بر مردم تحمیل کرده اند .
اما چه باک که وقیحانه در پشت تریبون ها می ایستند ،طوری سخن می گویند که گویا ازسرزمینی  دیگر آمده اند وروحشان هم خبری از این همه فجایع  ندارد!.
لعبتکان بر آمده از صندوق شورای نگهبان که رشته نخ هایشان در دست مردی خود شیفته وغداری است که به هیچ چیز جز قدرت ، فرمان روائی و جانشینی  خود فکر نمی کند.جانشین برحق خمینی. که می گفت: "اگر روزی برسد که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این‌طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم دست همه را قطغ خواهم کرد!" 
کاری که خامنه ای وهمین آقایان در سرکوب داد خواهان آبان ماه  و جنبش مهسا انجام دادند.قتل عام وحشیانه جوانان مردم!
هنوز مادران عزا دار خمیده پشت سراز خاک سرد گور های بی نام اعدام شدگان سال شصت وهفت  بر نداشته اند .گور های بی نام زیباترین فرزندان این آب وخاک. پورمحمدی یکی از اعضای اصلی  گروه مرگ چه می تواند به مردم بگوید وبدهد .جز نمایشی از وقاحت آخوندی.
تنها وقاحت آخوندی ،وقاحت خود فروختگان بر آمده از صندوق شورای نگهبان می توانند بدون شرم در مقابل دیده گان مردم ظاهر شده دم از عدالت ، آزادی و حقوق شهروندی مردم بزنند.هم زمان چشم بر اعدام روزانه جوانان وطن بر بندند.
تاریخ داور صبور وعادلی است .خون هیچ بیگاهی را بر زمین نمی گذارد .آرام آرام در حافظه تاریخی مردم نفوذ می کند وپس آنگاه بقضاوتشان می کشاند .روندی شاید طولانی اما قطعی .روندی که امروز بخش وسیعی از مردم را به روی گردانی از حکومت و تئاتر مضحک انتخابات کشانده است .

دور نیست روزی که قضاوت عموم در سیمای یک بر آمد مردمی بساط این رژیم سراپا فساد، دروغ ،جنایت و دو روئی را در هم نوردد .روی گردانی مردم از صندوق های رای نشانی ازبشارت چنین روزی است.نه بر تمامیت جمهوری اسلامی ایران.
ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

حسن

عنوان مقاله
لعبتکان

آقای محققی گرامی همه حرفهای شما درباره نظام فاسدضد ایرانی آخوند هادرست ولی با این مخالفان مدعی و رنگارنگ چه کنیم؟
بخش بزرگی از جریان چپ بنا بر سیاست خود پیروی از منافع مسکو ومدافع نظام اسلامی است.
مردم ایران تکلیف خود را با نظام روشن کرده اند و چپ سنگ سر راه برچیدن نظام اخوندی است.
جریان چپ پلیدترین سیاست‌های استعماری را درایران اعمال می‌کند.
فرض که امروز نظام سقوط کرد برنامه چپ همان ادامه راه جنگ با غرب و به زیر مهمیز روس رفتن نیست؟
بپذیرید مقاله اخیر آقای..................میخی محکم بر تابوت آزادی و آزادی خواهان درایران است.
ظاهر و باطن اسلام و آخوند همین است که مشاهده می‌کنیم آیا مطمن هستید که چپ بهتر از آخوند است؟
اعتراف کنیم که چپ ضامن بقای نظام و منافع روسیه در ایران است. چه بدیلی با کدام برنامه میخواهد کشوررا اداره کند؟

پ., 13.06.2024 - 19:02 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید