رفتن به محتوای اصلی

● سیاست

فرخ نعمت‌پور
اما این تنها بخشی از واقعیت است. حکومت اقلیم کردستان هیچگاە از لحاظ امنیتی ـ استراتژیکی نتوانستە تعریفی برای خود در سطح منطقەای و فراملی بیابد. این حکومت کە نتوانستە بە یک ساختار واقعی حکومتی فرا بروید، از طریق دو حزب عمدە خود وارد نوعی پراگماتیسم سیاسی شدە کە در آن تنها برای حفظ قدرت حزبی، با همە دول خارجی و منطقەای، بدون استراتژی خاصی تنها برای خرید زمان و ادامە وضعیت موجود اتخاذ شدەاست.
ابوالفضل محققی
بهر میزان که بر یورش وبگیر وببند رژیم جمهوری اسلامی افزوده می شود وتعداد اعدام ها افزایش می یابد. بهر میزان که ابعاد بیشتری از فساد حکومت  آشکار می گردد ونقش حکومت اسلامی در دامن زدن به تفرقه درون نیرو های مخالف رژیم روشن تر می گردد.برای نه تنها یک فرد سیاسی بلکه بسیاری از مردم این سوال مطرح می شود ! این اپوزیسیون جمهوری اسلامی چکار می کند؟
فرخ نعمت‌پور
واقعیت این است کە در شرایط تشدید بحران، امکان بروز هرگونە درگیری وجود دارد. سران رژیم حتی اگر ظاهرا از عدم دخالت خود در شروع جنگ غزە و یا عملیاتهای نیروهای نیابتی اش بگویند، باز دامنشان آلودەاست.
فرخ نعمت‌پور
بە این ترتیب اقصاد ونزوئلا در یک بازی دوجانبە داخلی و خارجی و با تمهیداتی توانستە شروع بە روند کاهش تورم کند، و امیدی در دل مردم بوجود آورد. چنانکە مشخص است بدون یک تفاهم بین المللی با ایالات متحدە آمریکا در زمینە تولید نفت و نیز حضور سرمایەهای عظیم در بخش تجارت، اساسا چنین امری ناممکن می بود.
ابوالفضل محققی
سخن از زنان سرزمین من است. هر صفحه تاریخ این سرزمین را که بگشائی چهره زنی مبارز رخ می نماید .زنانی که در جامعه مرد سالار حتی آن دسته از مردانی که برای آزادی مبارزه می کنند کمتر از آنان سخن گفته می شود.
فرخ نعمت‌پور
حسن روحانی با اینکە می داند وضع بد است، و صراحتا اعلام می کند کە صاحبان قدرت اگر بە جای ١١ هزار نفر، ١١٠ هزار نفر هم بیاورند باز میزان مشارکت مردم همانی خواهد بود کە بود، زیرا کە اکثریت قریب بە اتفاق آنها از جناح خاصی اند، برای برون رفت از چنین وضعیتی بە 'رای اعتراضی' معتقد است.
ابوالفضل محققی
گوهری یگانه از خود بیرون می دهد .سرزمین غریبی است که ستمگرانش با زبان دشنه و شلاق با آزادگان سخن می گویند و آزادگانشان با افضل کردن روح بر جسم . آنان رازبون وخار می سازند.
مهرنوش موسوی
رویا حشمتی را که نگاه میکنید برایتان پدیده جدید و جالبی است. یک پدیده یونیک که آن را در انقلاب مهسا هم شاهد بودید. نسل جدیدی در کردستان با یک‌ کالچر سیاسی کاملن مدرن و متفاوت از دیگران به صحنه آمده و از روی جریانات ناسیونالیست و قوم پرست کرد رد شده است.
تصور کنید یک زنی را حکومت به خاطر حجاب به ۷۶ ضربه شلاق محکوم کرده، بیرون آمده با تنی کبود و خون آلود، بعد رو میکند به کل جامعه ایران که روایت ایستادگی خودش را بگوید. با مردم حرف میزند، میگوید که در زیر شلاق زمزمه کرده است: به نام زن! به نام زندگی
ابوالفضل محققی
حال دوازده سال از نوشتن این مطلب  گذشت. زمان کمی نیست ! یک نسل بنام نسل زد در این چند سال بالید ونسل آلفا در حال آماده شدن  است.
شیدان وثیق
امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند.
فرخ نعمت‌پور
نظریه انقلاب مستمر محافظه‌کاری را نمی‌پذیرد، به هرج و مرج هم باور ندارد. محافظه‌کاری به معنی باور به پایان پیداکردن انقلاب و جایگزینی ساختار‌ها به جای نهاد‌های انقلابی است." انقلاب مستمر، دستیابی بە اهداف تمدن اسلامی (بخوان اهداف جمهوری اسلامی)، و احتمال قوی ائتلاف پایداریها با اصولگرایان انقلابی آن خطوط اصلی چگونگی تحول در ساختار قدرت خواهندبود.
هوشنگ اسدی
🔸آنهائیکه در رابطه با کشتار بهترین فرزندان ما در انقلاب زن زندگی آزادی ، خم به ابرو نیاورده اند. آنهائیکه کشتار کولبران کرد ، سوختبران بلوچ‌ و هزاران قتل عام فرزندان ما را در خیابان های ایران ، در نیزارها .. و در جاجای این سرزمین بلاکشیده ، شاهد بوده اما از ترس رژیم یا هر بهانه ای، حتی یک افسوسی در جایی از آنها نشنیده ایم ، اما اینک در ترور کرمان بلافاصله به « مردم سرزمین ایران» تسلیت می گویند
فرخ نعمت‌پور
پس حاکمیت با افزایش مالکیت در حقیقت دارد از همان درآمد توزیعی خود دوبارە تغذیە می کند، و نە از طریق سود تولید و یا فرآوری در بخشهای دیگر. نهایتا اینکە معافیت درآمدهای میلیاردری روزانە، کە عمدتا متعلق بە رانت خوارهای حکومتی، امنیتی ها، نظامی ها و وابستگان حکومتی است، بە معنای افزایش درآمد همان بخش حکومتی است بدون پس دادن هیچ حساب و کتابی. و این باز، یعنی سودآوری ای کە از طریق همین آقایان صرف فعالیتهای نظامی، امنیتی بویژە در خارج کشور می شود
ابوالفضل محققی
"...مرد از بین دسته‌ی شلاقهایی که پشت در بود یه شلاق چرم مشکی رو برداشت، دو دور پیچوند دور دستش و اومد سمت تخت.
قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. 
علیرضا نوری‌زاده
عرفات کابوس نبود، چون اسرائیل حتی از خلوت‌های شبانه او هم باخبر بود. در تمام نبردها اسرائیل دست بالا را یافت. به جز جنگ رمضان که گلدا مایر و موشه دایان در آغاز نبرد طعم شکست را چشیدند اما با سفر انورسادات به بیت‌المقدس کابوس کهن زائل شد.
فرخ نعمت‌پور
ضمن محکوم کردن دوبارە بمب گذاریهای کرمان و کشتار مردم بیگناە، جنبش اعتراضی مردم ایران باید بر جمهوری اسلامی در مسیر تغییر سیاست خارجی فشار وارد آورد و آنرا ناچار کند کە بە تخاصم با اسرائیل و آمریکا پایان دهد.
ابوالفضل محققی
 تلخ است برای اپوزیسیون پر طمطراق ایرانی خارج از کشور ،که در باره عملگردش در هر تازه شدن سال باید گفت:"هر سال دریغ از پارسال " 
از آنجا که نقد عملکرد من یا جایزه صلح نوبل اتفاقا به مذاق حاکمان جمهوری اسلامی خوش می‌آید، تعجب کردم که چرا نویسندگان این مقاله پشت حروف اختصاری این متن را نوشتند. چون اگر این افراد در داخل ایرانند، نوشتن چنین متنی خطری متوجه آنها نمی‌کرد و اگر بیرون از ایران هستند که باز می‌توانستند از موهبت آزادی بیان استفاده کنند و نقد عملکرد افراد برایشان عواقبی نخواهد داشت.
ابوالفضل محققی
باتمام طولانی بودن شب!سردی زمستان . سرانجام سحر پیچیده در حریری از نقره وطلا خرامان از راه خواهیدرسید . با کودکی دردل خویش . زمین نیم چرخی خواهد زد. کودک نطفه بسته در دل زمان چشم بر جهان خواهد گشود. بی خبر از جهانی که بخشی از آن در آتش جنگ می سوزد . جنگی که کودگان قربانیان اصلی آنند. کودک برآغازسال نو میلادی لبخند خواهد زد. با صمیمیت ،خلوص ،شادی و رویای های کودکانه خود متولد خواهدشد.
پس از فتوحات اسلامی و فروپاشی دولت ساسانی – که عرب ها و اقوام غیر عرب و حتی مخالفان 'ایرانی' حکومت ساسانی در آن شرکت داشتند – نام 'ایران' معنای خودرا از دست داد. خاندان های عرب اموی و سپس عباسی بر 'بلاد فارس' یا همان پرسیا چیره شدند و عرب ها تا مارس ۱۳۱۴ ش ایران را به همین نام می شناختند. در واقع نام ایران از قرن هفتم تا قرن شانزدهم میلادی، به مدت نهصد سال تقریبا ناپدید شد.  به عنوان مثال، ما نام 'ایران' را در کتاب 'تاریخ جهانگشا' – که یکی از مهمترین کتاب های تاریخ ایران است -نمی بینیم.
ابوالفضل محققی
چند روزی بپایان سال دوهزاربیست سه نمانده است.  
جهان شاهد بسیار رویداد ها بود. دردا که هیچ رویداد تلخ وویران گری نبود که جمهوری اسلامی در آن نقشی نداشته باشد. نقشی مخرب که تبعاتش را بیشتر از همه ملت ستمدیده ایران داده ومی دهد.ملتی گرفتاردرچنگ حرامیانی تاریخی،که از زمان سلطه اش جز ماتم واندوه ،کشت وکشتار،صف آرائی در برابرهر تحول منجربه نوگرائی وخرد ورزی برای این ملت ثمره ای نداشته است.
فرخ نعمت‌پور
در نظارت خود استصوابی، نظارت استصوابی بعنوان پدیدەای بیرونی بە پدیدەای درونی تبدیل می شود، چنانکە این بار خود افراد هستند کە با نهادینەکردن این خصلت در خود، دست بە خودحذفی می زنند.
مسئله حکومت فقاهتی مثل روز روشن است. آنها میخواهند به هر قیمتی که شده در قدرت و اقتدار ابدی بمانند و بدون هیچ رقیبی حتّا از میان همعقیدگان خودشان که عبا و عمامه ندارند و گاها فکل کررواتی نیز هستند، سلطنت ابدی داشته باشند. مردم نیز همانطور که خامنه ای علنا و با بی شرمی مطلق بارها گفته است و همچنان میگوید، محلّی از اعراب ندارند؛ زیرا در نظر ولی فقیه، مردم ایران، «صغیر و جاهل و عوام کالانعام» هستند.
ناصر مستشار
یکی از دلایل اصلی ،چهل و پنج ساله شدن رژیم اسلامی،شرکت مردم   در هر انتخاباتی بوده است .خامنه ای پس از پایان هر انتخاباتی گفته است ، شرکت مردم در انتخابات تایید نظام نیز بوده است
احمد پورمندی
کمتر از سه ماه مانده به نمایش های انتخاباتی مجلس اسلامی و محفل خبرگان، خامنه ای در یک نمایش چهار پرده ای، شکست سیاست خالص سازی ساده و حداکثری و جایگزینی آن با «خالص سازی پیچیده» را اعلام کرد.
یاسمین پهلوی در استوری منتشر شده با عنوان «در جدال با زشتی، زشت نباشیم» نوشته است: «بیاید گفتمان سیاسی خود را محترمانه نگهداریم و از حمله‌های شخصی بر مبنای ظاهر یا جنسیت فرد بپرهیزیم.»
فرامرز حیدریان
از قدیم الایّام گفته اند: «گیرم پدر تو بود فاضل، از فضلِ پدر، تو را، چه حاصل؟». حقیقت کتمان ناپذیر این است که تا امروز اینهمه گرایش سیاسی نتوانسته اند به اعتبار و هنر فروزه ها و استقلال منش و فکر و نظر و مسئولیّت پذیری شخصی و گروهی، به اندhزه سر سوزنی، اعتبار و احترامی را از طرف مردم ایران کسب کنند و جالب اینجاست که از میان اینهمه عربده کش و یسل کش هل من یزیدی تا کنون  یک گرایش سیاسی نیز پیدا نشده است که از خودش بپرسد، چرا مردم ایران در جامعیّت وجودی، برای ما، تره گندیده نیز خورد نمیکنند؟. چرا؟.
ایرج اورجی
سواستفاده از نام پادشاهان پهلوی ویا دست آوردهای آنها برای منافع شخصی یا گروهی بی حرمتی به رفتگان سرزمین آبا و اجدادی ماست و باید متوقف شود حال اگر این سو استفاده از نام کوروش صورت بگیرد یا مصدق و یا پادشاهان پهلوی. پسندیده این است که از دارایی های خود خرج کرد تا رفتگان اگر که راستی و درستی در کار است!
احمد پورمندی
کسانی در نقد بیانیه نرگس محمدی اظهار نظر و گلایه می کنند که چرا او از غزه اسمی نبرد و به حمله جنایتکارانه حماس به اسراییل و جنایت های بی شمار ارتش   اسراییل علیه بشریت نپرداخت.  
من هم می توانستم در این امر با آنها همدلی کنم، اگر نرگس شهروند سوئد، فنلاند یا ایتالیا می بود. اما نرگس از کشوری می آید که نه فقط سیاست خارجی آن بلکه عواطف متناقض ملی آن هم « فلسطینیزه» شده است
ابوالفضل محققی
او ایستاده بود وقاه قاه بر آنان می خندید و می گفت "بر آن می‌خندم که این جاهلان نمی دانند که با این کارها نمی‌توانند جلوی سیل بنیان¬کن علم را بگیرند. یقین دارم که از هر آجر این مدرسه خود مدرسه دیگری خواهد کرد."
ایران گلوبال
در زیر یک جمعبندی مختصر بر مبنای عنوان مقاله از کامنت های موحود در فضای مجازی است که بطور گزینشی انتخاب شده است . از آنجائیکه تعدادی از از کابران کامنت شأن عمومی نبود، بدون نام نویسنده گذاشته ایم . انتخاب کاربر ۱,۲,۳ برای جداسازی بکار گرفته شده است .
نیکروز اعظمی
رهبران نمادین هم می توانند ساخته شوند هم سوخته؛ آنهایی که ساخته می شوند چون شیشه با آنها رفتار نکنیم آنها الماس اند.
فرامرز حیدریان
تکه هایی از مقاله شما ارزشمند هستند مخصوصا قسمتهای انتقادی.بخشهایی از آن نیز بیراهه رویهای رایج و مشابه و گور به گور کننده اصل سخن هستند که به شدّت در بین آکادمیکرهای ایرانی شیوع دارند و به نظر من میتوان سریع آنها را به کناری نهاد بدون هیچ بحث و مشاجره ای.بخشهایی از آن نیز برداشتها و دیدگاههای فردی هستند که در باره چند و چون آنها میتوان گفت و شنود انتقادی و بهره آور داشت. 
محمود تجلی مهر
اتاق فکر چپ سبز روز ۹ دسامبر ۲۰۲۳ سمیناری به نام "چپ از نگاه امروز" در شبکه "زوم" برگزار کرد که محمدرضا نیکفر و علیرضا بهتویی سخنرانان آن بودند. هدف سمینار تا آنجا که به عنوان شنونده دریافتم، بررسی جایگاه عمومی چپ در جهان و در ایران بود. برای من نکته مورد توجه، بیشتر جایگاه امروز چپ‌های ایرانی، نگاهشان به گذشته خودشان و پایه‌های فکری و به بیانی، ایدئولوژی مشترک و روش تحلیل آنها بود تا دیدگاه‌شان در باره وضعیت چپ در جهان و یا تحلیل‌شان در باره ایران.
ابوالفضل محققی
 
سال پنجاه ودو بود زندان جمشیدیه .از خانواده خواهش کرده بودم برایم کاغذ ومداد شمعی بیاورند تا وقت بیکاری نقاشی کنم