جلاد تهران در مراسم تحلیف؛ خود را مدافع واقعی حقوق بشر نامید!