علی افشاری

2021/1/5 گلوبالیسم و ساز ناکوک پوپولیسم راست
2020/3/5 پایگاه نظام در تهران تا چه اندازه متزلزل شده است؟
2020/2/2 زمینه‌های مساعد جنبش‌های فاشیستی در ایران امروز
2019/12/1 لقمه‌ بزرگ در گلوی رهبر جمهوری اسلامی
2019/8/31 موج جدید سرکوب و احکام بی‌سابقه؛ نشانه استیصال نظام
2019/4/29 راهبرد خامنه‌ای برای مقابله با ترامپ چیست
2018/1/18 اعتراضات سراسری ۹۶؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها در دو دهه گذشته
2017/8/24 کابینه دوازدهم و گذار از کنش‌گری به کرنش سیاسی
2017/7/18 خامنه‌ای و فتح قلعه دانشگاه آزاد
2017/4/14 احمدی نژاد، سه ضلعی انتخابات و نه به خامنه ای
2016/12/16 نامشخص بودن نگاه ترامپ به ایران
2016/12/1 ترامپ و ایران؛ بررسی وضعیت و سمت‌وسوی تحولات
2016/10/30 ترامپیسم؛ ماندگارتر از ترامپ
2016/9/26 افشای دارایی‌ رهبران جمهوری اسلامی، وتوی اوباما و منافع ملی ایران
2015/8/7 بازگشایی جعبه سیاه توافق هسته ای – نرمش قهرمانانه
2014/8/5 سيستانی و تأکيد بر طرد اليگارشی روحانيت
2012/3/17 ۱۳۹۰، سال فروکش کردن جنبش اعتراضی
2012/1/17 چرا احتمال جنگ حکومت ایران و غرب بالا نیست
2011/2/20 اول اسفند ، گام دوم حرکت
2011/2/7 اخوان المسلمین؛ جایی بین جمهوری اسلامی و دموکرات مسیحی های آلمان
2011/1/20 در چیستی جنبش سبز
2011/1/15 موساد در ایران؛ حفره یا تونل اطلاعاتی؟
2010/9/16 هویت ملی
2010/2/5 فقه بازیچه قدرت
2009/6/11 در فراسوی مناظره ها
2009/6/9 نامه اعلمی را فراموش نکنيم
2009/5/22 روزهای خاکستری پلی تکنيک
2009/5/13 تحلیلی بر چرایی آزادی رکسانا صابری
2009/2/26 سوء استفاده از شهدا عليه دانشگاه