مهدی فتاپور

06.06.2022 - 03:30 "گاهی به شرایط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران
12.02.2022 - 08:53 "ضرورت اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه با نگاهی به تجربه های چپ در جهان امروز
03.10.2021 - 04:11 " اشکال گذار و نقش نیروهای چپ "
08.05.2021 - 01:28 " جلسه تلگرامی در مورد انتخابات ۱۴۰۰ با حضور مهدی فتاپور "
25.12.2020 - 23:15 اشکال گذار به دمکراسی در چهل سال اخیر و نگاهی به موقعیت ایران : مهدی فتاپور
22.08.2020 - 13:37 جهان در دوران گلوبالیزاسیون؛ سراب اقتصاد مقاومتی با اتکا به چین
01.07.2018 - 19:39 جنبش ۶۸ در ایران
05.10.2016 - 20:34 فرارویاندن رد فجایع دهه ۶۰ به عاطفه ملی
17.02.2015 - 19:23 برد برد در انتخابات یا تسلیم به محدودیت‌ها
30.11.2013 - 19:59 شانزده آذر روز دانشجو، از دیروز تا امروز
04.11.2013 - 08:47 کارنامه صد روزه آقای روحانی
09.05.2012 - 14:40 سی و سه سال پس از انقلاب
31.10.2011 - 13:42 دیروز و امروز
27.06.2011 - 18:34 به مناسبت سی‏ امين ساگرد سی خرداد
29.01.2011 - 19:10 سیاست اپوزیسیونی
08.01.2011 - 14:52 «آب از آب تکان نخوردن» و ارزیابی «غلط» آیت‌الله جنتی
26.10.2010 - 09:08 بررسی عملکرد فداییان خلق (اکثریت)