دیدگاهها

پس از فروپاشی شوروی، جهان دو قطبی به خرده امپراتوری ها تقسیم شده است. امپراطوری های نوظهور با حرص و ولع سلطه طلبی سیری ناپذیر، پا در میدان قطب های قدرت گذاشته اند.

اگر سلطه طلبی جهان دوقطبی میان قطب سرمایه داری و سوسیالیسم آمرانه بود، اکنون جنبه برتری طلبی نژادی، دینی و اشغالگری سرزمین ها، بسمت ابعاد فاجعه باری میرود.
نوشته قبلی من"چرا هنوز برخی ها نمی توانند دل از جمهوری اسلامی برکنند"؟ بر خورد های مثبت ومنفی زیادی را بهمراه داشت .بر خورد هائی که بفکرم وا دار می سازد !
چرا چنین بر افروخته می شویم وهر تلنگر کوچکی نسبت به راه رفته و نقد گذشته ما را این چنین بر آشفته می سازد؟ مگر نه این که از طریق نقد خواهان نگاهی دقیق تر به خود به گذشته وعمل کرد خود هستیم؟ آیاهریک از ما هم نسلان بعنوان کسانی
بدنبال گزارش صبح امروز با عنوان « مرگ ومیر مجاهدین خلق در اشرف ۳ براثر کرونا و پنهانکاری مریم رجوی» اسامی پنج تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق که در مدت اخیر در آلبانی بر اثر بیماری و به احتمال بسیار قوی موج بیماری « کرونا» در گذشتند بدستم رسیده است، اغلب آنان از فرماندهان لایه های میانی تشکیلات مجاهدین خلف هستند بدین شرح است:
۱- حسن زارعی ۲- مهدی حاج حسینی ۳- حسن صلاح اندیش ۴- غلامرضا پور هاشم ۵- شهاب( نام مستعار- مسئول ترابری)
شمّه ای از رهبری عقیدتی، کپی برابر اصل ولایت فقاهتی
بعد از چهار ماه که از 22 مرداد(12 آگوست2020)،می گذرد. همان روزی که لباس شخصی های اداره اطلاعات به خانه فواد البوفتله آمدند
در چند روز اخیر اخباری از شدت و حدّت بیماری کرونا در اشرف ۳ در آلبانی و درگذشت تنی چند از اعضای سازمان مجاهدین خلق به دست من رسیده بود، تلاش می کردم تا بتوانم از طریق سایت های اصلی و جانبی مجاهدین خلق اخبار و اطلاعات درگذشت اعضا را با سند و مدرک بدست بیاورم اما پنهاکاری رهبران مجاهدین خلق و هراس آنها از درز اخبار درگذشت اعضا بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در میان خانواده های اعضا که سالیان با فرزندانشان ارتباطی ندارند نگران کننده بود و به همین جهت مریم رجوی تلاش دارد مرگ و میر اعضا را پنهان سازد
محمدنوری زادکه هم اکنون درزندان وشکنجه گاه جمهوری اسلامی بواسطه بیماری با مرگ تدریجی دست به گریبان است قبل اززندان و درسالهائی که در شرق وغرب وشمال وجنوب ایران درسفربود وبه هردیاری که میرسید یاریگر مردم بود وافشاگرخامنه ای وحکومت آخوندها وسرداران سپاه که بقول او "ازریش آنها خون مردم میچکد" بارها این جمله را درجواب کسانی که اورا درمظان بدبینی قرارمیدادند میگفت: " نوری زادبایدتکه تکه شودکه این ها باورکنندمن از"خودشان نیستم"

زبان ترکی را خواستند دفن کنند، غافل از اینکه آنها بذر بودند
شما ایران را در زبان فارسی خلاصه کردید، و زبانتان را به بهانه سوادآموزی به کودکان ما تحمیل کردید، شماها چرا بدون کسب اجازه از این کودکان زبانتان را به آنها تحمیل کردید؟
سیستم آموزشی در ایران آنگونه طراحی و تنظیم شده است که یک فارس زبان از کودکی خود را محق می داند که زبانش را در همه جا حاکم بداند، مگر اینکه معجزه ائی رخ داده باشد،
- سناریوی انان از این جهت مضحک بنظر میرسد کە اگر از ین موضوع هم صرفنظر کنیم کە اقای اسیود از قطر عازم سوئد بودە و در استانبول توقف داشتە، با وجود دهها پست بازرسی در مسیر ٢٤٠٠ کیلومتری غرب بە شرق ترکیە بویژە در قسمت شرقی چگونە ممکن است ماشین حمل این نفر کشف نشدە باشد و در حالیکە کل نوار مرزی ترکیە با ایران دیوارکشی شدە و امکان رفت وا مد بە ایران تنها از دروازەهای قانونی امکان دارد چگونە یک باند قاچاق قادر بە انتقال او بە ایران بودەاند؟
زمانسنجی اعدام روح الله زم جنایتی چند منظوره و از جمله پیشبرد سیاست باجگیری به شیوه« دیپلماسی جنایت» برای پوشیده نگاه داشتن تروریسم و باز نگشودن پرونده جنایت ها، و جنایت علیه بشریّت در قتل عام ۶۷ ...، و حاوی یک پیام و هشدار مبتنی بر برجسته کردن احتمال اقدام به اعدام احمد رضا جلالی پزشک ایرانی- سوئدی ... (۱ )،و تأثیر گذاری بر محاکمه اسدالله اسد زاده دیپلمات تروریسم رژیم در بلژیک و همچنین تأثیر بر دولت سوئد در محاکمه حمید نوری( عباسی) در سوئد است.
ایران با اینچنین تبلیغات سرا پا دروغین و نفرت پراکن ایرانجان نمیشود.ایران با "آی نفس کش" گفتن با دشمن تراشی ایرانجان نمیشود.ایران با رانت با اختلاس با تزویر با انتصاب بجای انتخاب، ایرانجان نمیشود.اما واقعیات: