دیدگاهها

حال باید دید، این تحرکات عمده نظامی در منطقه و اینکه قبلا هم دولت ایلات متحده امریکا، با آوردن بمب افکن های B52 و پرواز چند روز پیش آنها بر فراز خلیج فارس و در نزدیکی مرزهای آبی ایران، با چه هدفی صورت می گیرد. آیا تنها نوعی مانور نظامی و هشدار جدی به منظور ایجاد ترس و بازدارندگی در مقابل رژیم آخوندی است...
اینک در این مرحله تاریخی ، دفاع مسلحانه و تسلیح توده ها در تقابل با جنگ مسلحانه سازمانیافته حکومت جنایتکار اسلامی مطرح میگردد.قهر انقلابی توده ها جنگ مسلحانه نیست بلکه عالیترین شکل دفاع از صلح و پایان دهی به جنگ های بیپایان است.بعبارتی دیگر ، تسلیح توده ها برای دفاع از صلح ، جنگ افروزی و خشونت طلبی نیست. دفاع و مقاومت مسلحانه ، پاسخ مشروع به کشتار حکومت اسلامی است که چهل و دو سال با زندان و شکنجه و اعدام و دوشکا و تیربار و ویروس مردم بی دفاع را کشتار میکند .
شاه حسینی با قامتی بلند و شخصیتی متین ، امیدوار و استوار پیوسته رهبری و مشاورت فعالیت های اجتماعی و مبارزه اصولی در مسیر منافع ملی را عهده دار و همه سیاست پیشگان این ملک و ملت بخوبی با رفتار و دیدگاههای متعادل او آ شنایند و اقرار دارند که امید و کوشش در راه پیروزی و غلبه حق بر باطل پیوسته باور و ملاک عمل ماندگار اوبود .
نگارنده فرصت این را میداشت که گاه و بیگاه در محضر این انسان وطن خواه ،صادق و شریف برسم تلمذ باشد
به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!
تروریسم اسلامی یک ایدئولوژی جهانی است که ضعف ها و ناتوانایی های موجود را شناسایی کرده تا تبلیغات خود را بسازد و جهان را وارونه جلوه دهد. این تروریسم ریشه در قرآن و اسلام دارد و این ریشه در تمام غزوات و جهادها و کینه ورزی ها در دنیای اسلام است.

"تو در تویی نهادی، بودجه‌‌ریزی ضد انباشت اجتماعی‌گرا و تداوم بحران‌ها"

فایل صوتی جلسه تلگرامی در مورد" تو در تویی نهادی، بودجه‌‌ریزی ضد انباشت اجتماعی‌گرا و تداوم بحران‌ها"
با حضور دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انتشار از: 
در کل این واقعه درکناردیگررویکردها چون ترور یا ربودن مخالفان خود در دیگرشور ها و انتقال آن ها به شکل کانگسترمآب به داخل کشور و یا گروگانگیری شهروندان خارجی و دو تابعیتی و حتی نحوه برخوردش با بحران هسته ای به شکل اخازی و تهدید تلویحی به ساختن بمب، آن گونه که در طرح اخیرمجلس شورای اسلامی از آن رونمائی شد، تصویرروشن تری از سیمای رژیم همچون یک دولت تروریستی و باج گیر و خطرناک در سطح جهان به نمایش گذاشت که بطوراجتناب ناپذیر پی آمدهای مهمی در مناسباتش با دیگر کشورها برجا می گذارد
جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند.
اگر در دوران رضاشاە و کلا پهلوی ها بنیان زبان مشترک در کشور ریختەشد، و اگر در زمان جمهوری اسلامی بر عنصر دین بعنوان یکی از ارکان پدیدە ملت تاکید می شود (تنها جهت تداوم آن)، ما در مرحلە سوم، کە با ایجاد یک دولت دمکراتیک و لیبرال (در معانی مفاهیم عصر روشنگری) شروع خواهدشد، باید عناصر آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و غیرە را نیز بە آنها بیافزائیم.
بخش زیادی از ایرانیان در بعدی گسترده، ضد مذهب شده‌اند، و این کاملا قابل درک است. اما اگر بیشتر دقت کنیم، از زاویه استراتژی مبارزاتی و تاکتیک لازم برای راهیابی و نفوذ به درون حاکمیت مُلایان، می‌توان از گروهی از دینگرایان و آخوندها و عمامه پوشان نظام، که به درک مصالح دمکراتیک و ملی رسیده‌اند؛ یاری خواست و از آنها بهره جست...