احزاب و تشکل ها

هم‌چنان برآنید تا با خشونت، مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بدیهی‌ترین نیازهای شهروندی‌شان محروم کنید؟....بدانید که فریاد فرو خُفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد
طبق گفته های منابع سازمان حقوق بشر اهواز، جوانان عرب کنترل تعدادی از شهرکها و مناطق را
تا روز سه شنبه ٢٨ آبان در اختیار داشتند ولی
ما این نامه را از طرف شورای مدیریت گذار ایران می‌نویسیم. شورای گذار یک سازمان فراگیر است که نمایندگان اکثریت گسترده‌ای از احزاب، نیروها و جنبش‌های دموکراتیک را که با رژیم فعلی ایران مبارزه می‌کنند را گرد هم آورده است. اعضای شورای مدیریت گذار و وابستگان آن هم از جامعه ایرانی در سراسر جهان و هم از درون ایران تشکیل می‌شوند. عضویت در این شورا برای هر کسی که به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل پایبند باشد، آزاد است. منشور شورای مدیریت گذار ایران، دربرگیرنده‌ی
قربانیان این اعتراض در اقلیم اهواز، از شهرهای خرمشهر(محمره)، آبادان(عبادان)، ماهشهر(معشور)، شوشتر(تستر)، جراحی، شهرک طالقانی(الکوره)، بهبهان، اهواز، شادگان(فلاحیه)، رامهرمز(رامز) و
اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان: مردم آزاده ی آذربایجان!...صبح آزادی نزدیک است. دوشادوش همه ی خلقهای کشور برای ایرانی فدرال، آزاد و عادل بجنگیم. مقاومت و نافرمانی مدنی را گسترش دهیم!...با اعتصابات گسترده رژیم را به زانو در آوریم.
میکنیم.در روزهای گذشته سراسر ایران صحنه اعتراضات خیابانی انبوهی از مردم بر علیه سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در کشور بوده است. اخباری که از درون ایران به دنیای خارج رسیده از کشته شدن صدها نفر از مردم با گلوله های جنگی، بیش از سه هزار نفرزخمی و هزاران نفر بازداشتی، به خشن ترین شیوهای ممکن حکایت میکند. در برخی نقاط کشور از سلاحهایجنگی چون هلیکوپتر و مسلسل و... بر علیه مردم بی دفاع استفاده شده است. حکومت برای پنهان کردن این جنایات فجیع، ارتباط
رژیم ایران رژیمی بحران آفرین و رمز بقای خود را در بحران آفرینی می بیند. کم بحران منطقەای هست کە اثر انگشت حکام ایرانی بر آن موجود نباشد، در نتیجە مردم ایران باج سیاست غلط حاکمان ایران را می پردازند. عقل سلیم حکم میکرد حاکمان ایران همچون آینە بە تاریخ بنگرند اما هیچگاە از تاریخ عبرت نگرفتەاند. رژیم ایران در چهلمین سالگرد حاکمیت خود ایران را بە پرتگاە کشاندە و ایران تاریکترین دوران خود را سپری میکند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال ضمن حمایت از اعتراضات وسیع مردم در تمامی شهرها علیه جمهوری اسلامی، خواهان گسترش و استمرار این اعتراضات
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران درگذشت نابهنگام و شبهه برانگیز شاعر عرب اهوازی حسن حیدری را به خانواده