● سیاست

سعید برزین
آمریکا طی چهار دهه اخیر و تحت عنوان مهار جمهوری اسلامی، یک جنگ سرد دراز مدت و فرسایشی را علیه ایران دنبال کرده است. جنگ سرد به معنای ایجاد و حفظ رقابت و تنش نظامی، تا سرحد درگیری مسلحانه است
ابوالفضل محققی
اما آن چه که در بطن جامعه ایران بخصوص در بین نسل جوان می گذرد بسیار متفاوت تر از آن ذهنیتی است که ما از نسل جوان ایران داریم. نسلی که بسیار کم از او میدانیم .نسلی که متاسفانه نه تنها گروه های سیاسی واجتماعی بلکه والدین آن ها نیز در مورد ذهنیت و دنیای درونی آن ها کم می دانند .
ابوالفضل محققی
این شیوه تفکر بسته و ایدولوژیک مختص خامنه ای نیست . نگاهی است که اکثریت بند شدگان در چهار چوب بسته وسکت شده گروهی به آن گرفتارند. بسته به میزان باز بودن یا محدود بودن بدنه گروه و ارتباطشان با مسائل مردم
اسماعيل زرگريان
آقای مراد ویسی امروز  در کلاب هاوس"جنگل" در انتقاد به تاج زاده و احمد زید آبادی چنین گفت 
  زید آبادی سیاست انفعالی  را پیش گرفته است
 تاج زاده سیاست التماسی را  ادامه میدهد
 مراد ویسی میگوید
 من مدافع سیاست عبور و گذار کامل از نظام حاکم هستم.
ابوالفضل محققی
برخورد های اخیر اپوزیسیون خارج از کشور علی الخصوص نیرو های چپ وشش جریان جمهوری خواه به فرا خوان آقای رضا پهلوی برای ایجاد یک اتحاد ملی فرا گیر جهت مبارزه متشکل با جمهوری اسلامی من را بعنوان کسی که یک جمهوری خواه هستم ومهمترین هدفم یاری رساندن به این فرا خوان و شکل گیری چنین اتحادی است! باردیگر باسوال بزرگ چرا ئی چنین برخورد های شتاب زده وفصل کننده مواجه ساخت
سعید برزین
در میان فعالین سیاسی بحثی جدی در جریان است که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و گذار یکباره از حکومت چه پیامدهایی خواهد داشت. بررسی شرایط ایران نشان می‌دهد که به احتمال زیاد پیامد سرنگونی حکومت “خلاء سیاسی” خواهد بود. در توضیح ویژگی‌های این پدیده می‌توان گفت که:
علیرضا نوری‌زاده
حسین طائب (میثم در بیت) دوشنبه احضار شده بود و مجتبی و نه پدرش، به او خبر رفتنش را داده بود، و می‌گویند وداعشان اشک‌آلود بود؛ مثل وداع احمد خمینی با اسدالله لاجوردی. ۱۳ سال در اطلاعات (وزارت و سپاه) و سه سال مسئول هماهنگی بیت و دفتر با دستگاه‌های اطلاعاتی، مجتبی را مثل فرزندی به او پیوند داده بود.
ابوالفضل محققی
به عظمت دورانی که دوهزار وپانصد سال قبل ترا با مفهوم "دولت ، "مردم " روبرو می سازد.با دولتهای ماد و هخامنش که پایگاه خود برنهاد اقوام ایرانی ساکن در چهار گوشه این سرزمین بر اساس "آزادی اندیشه،برابری ،کار ورفاه !" بنیان نهادند.
ایرج مصداقی
سعید امامی ۲۳ سال پیش، طبق روایت رسمی، در زندان "خودکشی" کرد و در بیمارستان لقمان جان داد. رئیس این بیمارستان امیدوار رضایی، برادر محسن رضایی است. از نظر ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، او نقشی اساسی در لاپوشانی حقیقت دارد.
ابوالفضل محققی
کاخی ساخته شده ازکلمات !کلماتی صیقل یافته وبر آمده از سینه یک ملت !مجموعی از افسانه ،اساطیر، خیال ،آرزو ،امید وحرکت. کلماتی که باجادوی خود یک ملت را هویت می بخشند ! وحدت ایجاد می کنند !شور می آفرینند
کیانوش توکلی
ایرانگلوبال دچار تغییرات زیادی به لحاظ دیزاین و برنامه مورد استفاده شده است . اشکالات زیادی وجود دارد که بتدریج رفع خواهدشد
ابوالفضل محققی
چهار چوب فکری خمینی که سال ها حتی از حجره خود چه در قم وچه در نجف بیرون نیامده ، درتمامی سال های اقامتش در نجف راهی بجز خانه تا مقبره امام اول شیعیان نپیموده ولیمه از بازاریان سنتی ، آن هم از نوع جمعیت موتلفه مانند"عسگر اولادی"هفت خط تازه مسلمان شده گرفته بود .چه گونه باید می بود؟
جواد تهرانی
خامنه ای در سخنرانی اخیرش اظهار داشته که "میخواهند به مردم القاء کنند که مسئولین مملکت لیاقت اداره کشور را ندارند". به ایشان باید گفت دقیقا نکته همینجاست که مسئولین مملکت از بالاترین مقام کشور تا پائین ترینشان لیاقت اداره کشور را ندارند, در واقع در طول تمام این ۴۳ سال هیچگاه و هیچکدامشان لیاقت آنرا نداشته اند.
سعید برزین
در ایران شرایطی وجود دارد که یک انقلاب توده‌ای و یا فروپاشی درونی حکومت شرایط خلاء قدرت را ایجاد خواهد کرد و مانع شکل گرفتن یک انقلاب مخملی خواهد بود. شرایطی که مانع وقوع یک انقلاب مخملی در ایران می‌شود، از جمله عبارتند از:
احمد پورمندی
راز سر به مهری نیست که اطلاعات سپاه، به مثابه مهم ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی نظام و بازوی اصلی سرکوب، از نفس افتاده است. انبوهی از حفره های امنیتی، این سازه را از درون پوکانده و آنرا به پنیر سؤیسی بدل کرده اند. در دهلیز های این قالب پنیر ، حشرات و کرم های دست پرورده سازمانهای اطلاعاتی اسراییل، روسیه، انگلستان، آمریکا، فرانسه و... آزادانه در گشت و گذارند. به محرمانه ترین اطلاعات نظام دسترسی دارند و با آنها و با نظام، هر طور که بخواهند بازی می کنند.
ابوالفضل محققی
میدانم اگربه ریز ریز عمل کرد گروه های سیاسی وانقلاب بپردازیم سخن بدرازا خواهد کشید واز موضوع اصلی که چرائی مطرح شدن شعار " رضا شاه روحت شاد" واقبال بخش وسیع چامعه به آقای رضا پهلویست دور خواهیم افتاد.
سخن از سقوط ارزش ها وجابجائی اقشارو طبقات از جایگاه قبلی خود طی این چهل سال وجایگزین شدن اقشاروطبقه جدیدی است در کسوت حاکمان دینی و حامیان آن ها! در راس قدرت حاکمه و فاجعه عظیمی که آفریده اند.
هیچ عرصه ای از حیات
هوآس اسدی
ما با کینه ای روبرو هستیم که در دو سو عمل می کند. این دو سویه ، پهلوی ستیزی و کمونیست ستیزی یا «چپ ستیری»، از نوع جهان سومی هرگز به صلح و آشتی نخواهند رسید . اگر غیر از این فکر کنیم خود را گول زده ایم .
ابوالفضل محققی
سخن از طبقه متوسط بود .طبقه ای که تازه داشت با تحولات کشور جان می گرفت وجا می افتاد.مملکت از قالب یک پیرمرد فرتوت سال ها سختی کشیده وپیچیده شده درلحافی چهل تکه وبید خورده که حاصل یک جامعه فقیر،عقب مانده نیمه فئودالی ،نیمه سرمایه داری در بخش هائی عشیرتی ،قومی وقبیله ای بود بیرون می آمد.
متاسفانه این واقعیتی است که خیلی ها در پشت آقای رضا پهلوی پنهان شده اند و میخواهند گفتمان خود را به نام «توسعه»، «اقتدار» و «عدم آمادگی» جامعه برای دموکراسی میخواهند این گفتمان را در جامعه غالب کنند. به همین خاطر گفتمان « دموکراسی و سکولاریسم» و گفتمان « اقتدار و سکولاریسم» در رقابت با هم هستند. به همین خاطر دموکراسیخواهان در ماهها و سالهای آینده فرصت خواهند داشت که گفتمان خود را غالب کنند.
احد قربانی دهناری
سوسیال دموکراسی هم نظریه است و هم علم. به عنوان یک نظریه، روابط متقابل و پیچیده‌ی میان مشروعیت نظام، کارآمدی حکومت و ثبات جامعه را توضیح می‌دهد. به‌عنوان یک علم تجربی، در پی توضیح کمبودها و نقص‌های کارکردی دموکراسی اختیارباور است که با مفهومی فقط ظاهری و روشی از تصمیم‌گیری پیوند خورده است. در نهایت، این نظریه استراتژی‌ها و مدل‌های حفظ، ژرفش و گسترش سوسیال دموکراسی را در دنیای جهانی‌شده تجزیه و تحلیل می‌کند.
️ نظام سالها تلاش کرد تا با ایجاد ترس از لیبی شدن ایران در صورت تغییر نظام، مردم را از پیگیری تغییر و تحول باز دارد و چون در این هدف موفق نبوده و از اقناع بدنه مردم ناامید شد لذا با برگزاری نمایش انتخابی در ۹۸ و تشکیل مجلس گوش بفرمان، همچنین انتخابات ۱۴۰۰ و تشکیل حاکمیت یکدست شده، سعی کرد با استراتژی ایجاد ترس و کرامت سازی لااقل آن بخش از هواداران خود را که در نمایش های حکومت شرکت می کنند؛ به هر طریق حفظ کند.
ابوالفضل محققی
مسئله روشن است اگرتو هم در فضای ایران بودی وتعصبی نداشتی می توانستی دلیل این آرزوی بازگشت به گذشته را عمیقا با روحی بشدت آزار دیده از انقلاب را درک کنی. دلیل روی گردانی از گروه های سیاسی از حزب توده ،فدائی ومجاهد بگیر تا این جریان تازه مد شده ملی مذهبی ها .
حوادث بسیاری در چند دهه گذشته در ایران اتفاق افتاده و به عنوان «فاجعه» در افکار عمومی باقی مانده‌ است. به رغم تاکیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای پیگیری و اصلاح امور، این حوادث تاثیر چندانی بر روند کارها نداشته و حوادث مشابه بارها در دولت‌های مختلف پس از انقلاب تکرار شده‌اند. پس از هر حادثه، کمیته‌هایی برای پیگیری دلایل و شناسایی مقصران تشکیل شده، گاهی پرونده‌ای هم به دادگاه رفته، اما در عمل نتیجه‌ای به دست نیامده است.
احمد زیدآبادی
پیش از آنکه از فضای سیاسی رو به دو قطبی شدن "اعلام قهر" کنم، نوشته‌ای در بارۀ "مکانیسم تحولِ شرایط هرج و مرج گونۀ پس از انقلابات به ظهور دولتی متمرکز و اقتدارگرا" را وعده داده بودم.
همانطور که قبلاً هم توضیح دادم منظور از آن اعلام قهر، نوعی تغییر مخاطب بود و از این پس تا اطلاع ثانوی تنها از مردم دردمند و خطاب به آنها خواهم نوشت.
ابوالفضل محققی
درد می کشم واز خود می پرسم ما را چه می شود؟لاغر اندام است با سیمائی تکیده وسیاه شده در آفتاب جنوب .با بیلی در دست که سال هاست زمین می کاوود ،پستی بلندی خاک هموار می کند.عصرهنگام خسته از کار سخت روزانه قناعت کرده به لقمه ای نان توان بازگشت به چهار دیواری محقیری که خانواده ای گرسنه با سفرهای خالی در انتظار اوست ندارد .
نامش را نمی دانم . ما نام هیچکدام از زحمتکشان را نمی دانیم!
رامین احمدی
این یکی دیگر از شعارهای کلیدی مردم ماست. برای من تعجب آور نیست که «اپوزیسیون» خارج از کشور که در له یا علیه رضا پهلوی و مشروطه و جمهوری اینهمه حرف و تفسیر و هشدار و هیاهو دارد از کنار این شعار کلیدی با سکوت کامل می گذرد. «بی شرف بی شرف» شعار کلیدی مبارزه با حکومت اسلامی ست.
اصغر نصرتی (چهره)
آنگونه که اطلاعات در دسترس به ما می‌گویند، وی زمانی در ترکیه بوده و ظاهرا در آن جا چند مقاله، به زبان انگلیسی، برای یکی از روزنامه های اسرايیلی نوشته است. همین سبب می‌شود تا جان خویش را از سوی جمهوری اسلامی در خطر ببیند و تقاضای پناهندگی به اسرايیل بدهد و پس از این تقاضا هیاهوی بسیاری از نیروهای مترقی مطبوعاتی در اسرائیل سبب قبول پناهندگی ندا امین می‌شود و ویزای ورود را از دولت پیشین اسرئییل دریافت می‌کند.
احمد پورمندی
این شعار دیروز در ایران خلق و فریاد زده شد. شعاری راهبردی، بسیارخلاقانه، هوشمندانه و رندانه! «بی شرف» حالا دیگر با احترامات فایقه جایگزین واژه « تیمسار» شده است. قبلا می گفتند تیمسار سپهبد نصیری! حالا می گوییم : « بی شرف سرپاس سلامی یا رضایی یا قالیباف!» یعنی « بی شرف» در این شعار اشاره به لقب آقایان و ترجمه ساده حضور سرداران فاسد و دزد سپاه در حکومت است و « بی سواد» نیاز به توضیح ندارد.
احمد پورمندی
تا دیروز هر چه خبربود، خبر بد بود! از دیروز اما، چشم مان به جمال چند خبر خوب هم روشن شد.
اول - تبریزی ها بعد از تاخیر طولانی وارد صحنه شدند و با چه شعاری! شعاری که خاطره تبریز قهرمان جنبش مشروطه را زنده کرد: قسم به خون ستار خان! عازم تهران می شویم!
دوم- تهران فاز جدید جنبش را کلید زد. از یک طرف کسبه که شیشه عمر نظام خوانده می شوند پا در خیابان گذاشتند و از طرف دیگر،اهالی تهران پارس با شعاری بکر، زیبا و وحدت بخش به صحنه آمدند:
فواد تابان
من هم مثل ديگران اين روزها شاهد جنجالی هستم که پيرامون يک سخنرانی رضا پهلوی به راه افتاده است، گاه با حيرت، گاه با تاسف.
ارزيابی من در مورد اين جنجال در اين سه نکته است:
ابوالفضل محققی
پوپولیسم فی النفسه کلمه بدی نیست .کلمه یا بهتر است بنویسم اصطلاحی که به تعبیر "داریوش آشوری " معنی مردم باوری میدهد ."باوری که خواست مردم را عین حق دانسته وخواست آنها را برتر از همه خواسته ها وساز کار های اجتماعی می شناسد. اعتقادی که با ایمانی ساده فضائل مردم را در برابر منش فاسد طبقه حاکم قرار می دهد. "
علی یعغوب وند
امضا کنندگان این اعلاعیه تحت عنوان هئیت های سیاسی-اجرایی تشکلات نامبرده عمدتا بازماندگان و ادامه دهندگان راه سه جریان چپ مارکسیستی،ملی گرای ضد مشروطه و اسلامگرای اصطلاح طلب - ملی مذهبی هستند. وجه مشترک این سه نحله سیاسی اما همانا ضدیت با لیبرال دموکراسی و منشا و خاستگاه آن یعنی "غرب" است. "دشمنی" آشتی ناپذیر و نسل در نسل این جریانات با پهلوی ها بعنوان "وابستگان" به غرب را هم در این رابطه باید مورد بررسی قرار داد.
ابوالفضل محققی
تلخک روزی از خانه بیرون آمد غربالی پیش در بود پای برغربال نهاد غربال برجست بر زانویش خورد عصبانی شد ضربتی محکم تر زد غربال بلند تر جهید بر پیشانیش فرود آمد . محکمتر زد و محکم تر خورد سرانجام خسته، زخمی ! توان از کف داده به گوشه ای نشست و فریاد بر آورد :"ای مردم بفریادم برسید که غربال مرا کشت! "
داستان اپوزیسیون خارج از کشور نیز چیزی فرا تر از این نیست.
احمد زیدآبادی
فقط کافی است برجام را احیاء کند، راهِ سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور را بگشاید، برای حل معضلات منطقه‌ای وارد گفتگوهای چندجانبه شود، "سوپرانقلابی‌ها" را از نقاط مرکزی قدرت به حاشیه براند، پایگاه اجتماعی خود را به سمت نیروهای میانه‌روتر جامعه گسترش دهد و از فشارهای اجتماعی و فرهنگی علیه مردم عادی دست بردارد.
اینکه تلویزیون‌ها مهم فارسی زبان خارج کشور مصاحبه او را پخش کرده اند ایراد رضا پهلوی نیست. تلویزیون ها در همه دنیا بر اساس اولویت هایِ خبری به پخش خبر یا پخش زنده خبر می پردازند. اگر هم امضا کنندگان معتقدند این کار اشتباه بوده، ایراد را باید به آن تلویزیون ها بگیرند.