آیدین تبریزی

2013/2/13 اسرار تپه حسنلو (1-4)
2009/6/15 حرکت آزادیبخش ملی آذربایجان و کودتای انتخاباتی در جمهوری اسلامی!
2008/8/31 چرا نباید از اعدام یعقوب مهرنهاد به آسانی گذشت؟
2008/7/31 ناگفته هایی از قیام مردمی و دانشجویی 20 تیر 1378 تبریز
2008/7/28 «ملت ایران» یا «مردم ایران»؟
2008/7/1 آیا مناقشه اتمی ایران با غرب رو به پایان است؟!
2008/5/30 توابان شرمسار از هویت خویش!
2008/4/27 طلسم اپوزوسیون!
2008/3/15 ساده نويسي زبان ترکی آذربایجانی
2008/3/10 دفاع از زبان مادری فارسی!
2008/2/28 پ. ک. ک. و حقوق کردهای ترکیه
2008/2/12 مخالفان آزادی حجاب در ترکیه چه می گویند؟
2008/1/28 حجاب، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم
2007/12/18 بحران قطعی گاز و دولت بی لیاقت!
2007/12/5 استاندارد دوگانه بی بی سی فارسی در انعکاس اخبار حقوق بشری (2)
2007/12/3 استاندارد دوگانه بی بی سی فارسی در انعکاس اخبار حقوق بشری!
2007/12/1 گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا و آینده بحران هسته ای ایران
2007/11/26 ملی گرایی یا باستان پرستی (3) نگاهی به مقالات آقای دکتر اسماعيل نوری علا
2007/11/9 ملی گرایی یا باستان پرستی 2 نگاهی به مقاله آقای دکتر اسماعيل نوری علا
2007/11/5 ملی گرایی یا باستانپرستی، نگاهی به مقاله آقای دکتر اسماعيل نوری علا
2007/10/29 مبارزه مسلحانه یا تروریسم؟!
2007/9/10 تشکیل حزبی مسلحانه در آذربایجان، واقعی یا دسیسه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی؟
2007/9/4 حقوق شهروندی و مساله ملی در ایران
2007/8/19 باستان شناسی، یا باستان پرستی!
2007/8/5 بررسی علل ناكامي يك قرن آزاديخواهي مردم ايران در سالگرد مشروطیت
2007/7/30 نگاهی به مستند "تختگاه هیچ کس" تهیه شده توسط ناصر پورپیرار
2007/7/21 پرسش و پاسخهایی در مورد مساله ملیتها در ایران 2
2007/7/18 چهره عریان شوونیسم و نژادپرستی آریایی در نوشته آقای ناصر کرمی
2007/7/14 پرسش و پاسخهایی در مورد مساله ملیتها در ایران
2007/7/7 فدرالیسم با ادبیات سیاسی دموکراتیک یا مستبدانه! پاسخی به مقاله آقای دکتر اسماعیل نوری علا
2007/6/24 جدایی علم از سیاست!
2007/5/27 تحلیلی بر اعتراضات اول خردادماه در آذربایجان