کیومرث نویدی

2014/9/6 مقدمه‌ای بر بازنشر «جنگ جهان اسلام در خود یا با غرب؟»
2012/3/20 تقدیم عاشقان
2011/11/9 در باره‌ی نامه‌ بیش از صد و بیست روشنفکر ایرانی
2011/9/30 بن‌بست یا نقطه‌ی عطف
2011/1/3 گرهی بر باد یا تکمله‌ای برزنجیره‌نوشتار«شیطان و خدا»
2010/12/31 رشوه به شیطان تنها راه کمک به خدا 8
2010/12/29 استغاثه به درگاه شیطان 7
2010/12/25 امان‌خواهی خدا از شیطان 6
2010/12/24 آمیزه‌ای از شیطان و خدا 5
2010/12/19 مجادله‌ای با زردشت بر سر راه‌کارهای خدائی و شیطانی 4
2010/12/17 پایان فاصلۀ برزخی شیطان و خدا 3
2010/12/16 ودیعه‌های شیطانی
2010/12/15 وسوسۀ شیطان یا خدا؟
2010/10/7 جنگ اسطوره‌ها - 3 - تمدن‌های شکسته
2010/10/4 بحثی در باره‌ی بوزقورت
2010/8/28 جنگ اسطوره‌ها (2) - تمدن‌های شکسته
2010/8/27 بیانیۀ مطبوعاتی لیلا ملک‌محمدی و ولی‌زاده در بارۀ ترانۀ موسوی
2010/8/16 توضیحاتی کوتاه در بارۀ چرخانۀ باد و یا آب
2010/8/5 جنگ اسطوره‌ها (بخش نخست)
2010/6/10 فردا چه خواهد شد؟
2010/5/29 راهی برای تولید انرژی پاک
2010/5/20 زمین یگانه خانۀ ماست
2010/5/19 «اشرف»، منقدین و مأموران رژیم
2010/4/18 کاشفان فروتن شوکران صبوری باشیم
2010/4/13 آزادی فعالیت‌های مذهبی و درک دموکراتیک از اسلام
2010/4/4 نقطۀ قوت جنبش سبز
2010/3/15 قصیدة آتش چارشنبه سوری
2010/2/15 آیا جنبش سبز شکست خورده‌است؟
2010/2/11 از اعجاز جنبش سبز بیاموزیم
2010/2/9 در 22 بهمن کدام کمر خواهد شکست؟
2010/2/6 شما مسئولید
2010/2/6 دعوت به سرمایه‌گذاری برای پیش‌برد یک اختراع
2010/1/30 سخنی با روشنفکران دینی
2010/1/18 حل مسئلۀ ملی در ایران در گرو دموکراسی‌ست
2010/1/17 مافیای حکومتی و رهنمودهای آقای سازگارا
2010/1/14 نامه این استادان از سر درد، نومیدی، کلافکی، یا چیست؟
2009/12/21 شب یلدای همگی مبارک
2009/11/19 دومینوی جنایت و دعوت به مسالمت
2009/9/23 یادداشتهای روزانه (13)
2009/9/14 یادداشتهای روزانه (11)
2009/9/12 عشق‌ورزان با جسد معشوق
2009/8/31 «درتنگنای سلول» به یاد علیرضا شکوهی
2009/8/31 یادداشتهای روزانه (10)
2009/8/30 همرزمان ارجمندم در حزب دموکرات کردستان
2009/8/28 یادداشتهای روزانه (9)
2009/8/26 استفتائی سرگشاده از آقای آیت‌الله سیستانی
2009/8/23 یادداشتهای روزانه (8)
2009/8/19 پرچم و سرود و نیاز به همبستگی ملی
2009/8/17 یادداشت‌های روزانه (7)
2009/8/11 یادداشتهای روزانه (6)
2009/8/10 یادداشتهای روزانه (5)
2009/8/8 یادداشتهای روزانه (4)
2009/8/6 یادداشت‌های روزانه (3)
2009/8/5 یادداشت‌های روزانه (2)
2009/8/4 یادداشت‌های روزانه (شمارۀ 1)
2009/8/1 یک جمع‌بندی کلی به مثابه یک مقدمه بر یک متن
2009/7/27 انتقادهائی از این سو و پیشنهادهائی برای آن سو
2009/7/18 دیروز جنبش سبزمنکوب کرد
2009/7/17 امروز فرصت بزرگی‌ست!
2009/7/3 پیش به سوی یگانگی ملی در عین چندگونگی
2009/6/26 باید عقب‌نشینی تاکتیکی را یاد بگیریم
2009/6/21 همه چیز برای میهن، برای ما هیچ چیز
2009/6/16 نه سوگ که شوری به پا کنیم_ ایران رها کنیم
2009/6/8 بهتر است ایستاده بمیریم
2009/5/29 وظیفۀ من «نه» گفتن به تباهی‌ست. آقای میلانی خود دانند
2009/5/5 یک پرسش از اعضای محترم کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال
2008/11/25 بدرود و سپاسی با و از کیانوش توکلی
2008/11/15 بر دست ماندگی
2008/11/12 ملت معنوی
2008/11/10 لمپن طراز نوین
2008/11/9 با زن در آفتاب
2008/11/2 بیانیه کنگره ملیتهای ایران فدرال را بخوانیم و نقد کنیم
2008/10/20 مشکل نشست پاریس مشکل آیندة ایران
2008/10/12 آقای همایون و ایستادن کنار جمهوری اسلامی
2008/10/10 پرسش اصلی این است: جمهوری اسلامی آری یا نه؟
2008/8/1 ساعت یک ربع به ویرانی
ست
2008/7/24 چند نکتة متفاوت با یک مخرج مشترک
2008/7/22 کنگرة ملیت
های ایران فدرال مهمترین نیروی سیاسی و نگهدارندة یکپارچگی ملی
2008/7/17 ارتباط این خبرها چیست؟ ای فصل پرباران ما می
بار بر یاران ما
2008/7/15 فلک را سقف بشکافیم و.... (سپاس
نامه
ای خطاب به کنگرة ملیت
های ایران فدرال)
2008/6/24 دو طرح برای نجات ایران از فلاکت قطعی پیشارو
2008/6/20 کنگرة ملیت
های ایران فدرال بزرگترین عامل اتحاد دموکراتیک مردم ایران
2008/5/4 این توزش و این تورش از کجا برمی
خیزد آقای ستوده؟
2008/5/2 مزدک، قربانی صاحبان قدرت و ثروت و نیرنگ
2008/4/26 نگاه می
کنیم و نمی
بینیم
2008/4/24 تقدیم به سحر
2008/4/22 دامنة انسانیت ـ دامنة دوست داشتن
2008/4/20 کجا روم که به زندان عشق دربندم؟
2008/4/18 قاضی حسن حداد آیا یک لمپن نیست
2008/4/17 قصیدة دژخوئی و دژپوئی ما
2008/4/17 گرایش
ها و ضد گرایش
ها (۲)
2008/4/16 فشار بر کاخ سفید برای حمله به ایران
2008/4/9 گرایش
ها و ضد
گرایش
ها «۱»
2008/4/7 آن که با مادر خود زنا کند
2008/4/5 سکولاریسم علاج عقب
ماندگی دردبار ما
2008/3/26 جنگ جهان اسلام با غرب يا با خود؟
2008/3/25 آیا این محاسبه اشتباه است؟
2007/12/2 انقلابی اعلیحضرت_ آخر
2007/11/28 انقلابی اعلیحضرت 1
2007/11/26 رویکرد اعتقادی و ایمانی در سیاست ضد سکولاریسم است
2007/11/17 طرفداران سوسیالیسم علمی تا چه حد علمی می
اندیشند؟
2007/10/30 توتالیتاریسم و انسانی که خود بدل به کالا شده است
2007/10/27 «دموکراسی غربی» نام یا دشنام؟ تنیده به پاسخی به سیامک ایرانی
2007/10/25 راه
حل
ها و راه
بندها نگاهی به مقالة ف تابان و مواضع آقای کشگر و هم
اندیشانشان
2007/10/23 گر بدین سان زیست باید چون یکی مردار
2007/10/20 نتایج وارو (بخش پنجم) رؤیای جان
سخت دیکتاتوری مصلح
2007/10/19 رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نتایج وارو (بخش چهار)
2007/10/14 نتایج وارو ما مجبوریم آزاد باشیم
2007/10/9 نتایج وارو نان و آزادی
2007/10/5 نتایج وارو
2007/9/28 تیغ سانسور جمهوری اسلامی درخارج کشور
2007/9/8 کنار فاشیسم نایستیم
2007/9/4 چگونه "پیک نو" ارگان وزارت اطلاعات معرفی شد
2007/8/31 هنگامی که احساسات سیستم ارزشی را تشکیل دهد مشکل نشست پاریس
2007/8/23 نگاهمان را عوض کنیم مشکل نشست پاریس
2007/8/4 راه حل رضاشاهی دستور تاریخی تجزیه است
2007/7/19 مشکل نشست پاریس پارانویای تجزیه
2007/7/10 مشکل نشست پاریس نیشتری بر یک دمل چرکین
2007/7/7 مشکل نشست پاریس 2 پاسخ به چند پاسخ