مهناز هدایتی

2017/7/20 همیشه دوست داشتم پرنسس باشم مثل پرنسس ها زندگی کنم
2017/4/4 تحقیقات 10 ساله من در مورد خاورمیانه برای خاورمیانه بسیارمفید ومثبت بوده است
2017/2/17 اصلاحات در ایران به بن بست رسیده است و پایان اصلاحات در ایران توسط اصلاح طلبان صورت گرفت
2017/1/8 من که نامم گشته زن پرورده ام مردان خوب
2016/9/3 آقای پوتین " اتحادیه آسیا " را تاسیس کنید لطفا
2016/8/31 طرح صلح در خاورمیانه را من نوشته ام
2016/8/6 اقدام نظامی پوتین در سوریه واقدام نظامی شاهزاده محمد بن سلمان دریمن اقدام شجاعانه تاریخی
2016/5/25 نمیرم تا ببینم کشورم آزاد گشته
2016/4/24 پیشنهاد عضویت ایران در اتحادیه اروپا
2016/4/10 عضویت عربستان سعودی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
2016/4/6 کی تو را گیرم در آغوشم بگو
2016/3/3 در بهاری زاده گشتم سبز و نورانی بود
2016/1/19 « من تو را به پادشاهی رسانده ام »
2015/8/11 درخواست رسمی خواست‍گاری
2015/8/1 پیش بینی به قدرت رسیدن دوباره دیوید کامرون
2014/9/26 معجزه
2014/3/6 من این بهاران را نمی خواهم من آن بهاران را می خواهم
2014/2/18 وضعیت بحرانی ست امروز
2013/12/1 برایم آرزو کن در قفس افتاده باشم می خوری ام
2013/10/6 سرزمین ایران هرگز هرگز گرسنه نمی ماند
2013/8/8 طرح پیشنهادی برای آموزش و پرورش به زبان انگلیسی در ایران
2013/7/30 وطن جانم فدایت می شود قابل ندارد
2013/5/30 چه فرقی می کند چه کسی رئیس جمهور ایران بشود یا نشود
2013/4/19 چه شب هایی سفر کردم به دنیای تخیل
2013/2/18 آوارگی تا کی سکوت
2012/12/31 چه زجری می کشد این سرزمین خفته درخون
2012/12/8 در سیاست غوطه ور گشتم تو را بردم ز یاد ؟
2012/11/19 کشورهای غربی کدام شوراهای انتقالی قدرت درایران را به رسمیت بشناسند ؟
2012/10/5 چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟
2012/9/23 من حتی با زبان رسمی« فارسی » درایران هم مشکل دارم
2012/9/15 کنفرانس بروکسل شورای انتقالی قدرت درایران
2012/9/1 ایران من هرگز تجزیه نخواهد شد
2012/7/17 هدف نابودی سپاه پاسداران است « نیروی قدس » یا مراکز اتمی ایران یا هردو ؟
2012/6/26 می توانم مرده را زنده کنم با این قلم
2012/5/31 آقای خاتمی می خواهد ولیعهد را به ایران برگرداند؟
2012/4/21 من خوشبخت نیستم
2012/4/3 چراشناسنامه ی فرزند نباید به نام مادرباشد ؟
2012/3/11 بهار از ره رسد پاییز پایان نیست
2012/2/22 چپ کمونیست به جای امتیاز گرفتن از شاه حاضر به امتیاز دادن به خمینی شد
2012/2/10 سرزمین ایرانم به زودی شاد خواهی شد
2012/1/31 نبردم لذت عشقت
2012/1/27 شکنجه ملت ایران را متوقف کنید غربی ها
2012/1/9 دو جنگ روبروی جمهوری اسلامی ست که جان سالم بدر ؟
2011/12/26 نظام جمهوری اسلامی چه وقت سقوط می کند ؟
2011/11/21 چه کسی قرار است با اسرائیل بجنگد ؟
2011/11/7 بهترین فرصت برای اسرائیل و جنبش سبز
2011/10/28 مثلث امریکا اسرائیل و عربستان در مقابل جمهوری اسلامی
2011/10/5 جنگ تهران با بی بی سی یا بی بی سی با تهران؟
2011/9/21 آیا انقلاب سال 57 ،انقلاب تروریستی بود؟
2011/9/9 صدای پایی می آ ید
2011/8/27 امریکا و اروپا دقیقه نودی هستند؟
2011/8/20 مجاهدین خلق جوجه اردک های زشت؟
2011/7/8 مهناز هدایتی
2011/6/16 من پیشگو هستم
2011/5/24 دروغ چرا؟ آریایی زاده ام
2011/5/21 تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست