رفتن به محتوای اصلی

کتایون آذرلی

16.12.2021 - 20:15
دکلمه شعر "با من و میهنم" از مجموعه شعر "ضمیر اول شخص مفرد" نش آفتاب . نروژ
02.12.2021 - 09:16 از "انسان التیام یافته تا انسان افسونگر"
21.11.2021 - 15:09 از " تکرار مکرّرات" تا " زندگی احساس شده " *
11.10.2021 - 13:05 به سوی "من" ات بیا
20.07.2021 - 22:36 جهان موازی"
11.06.2021 - 22:31 جهان موازی
29.04.2021 - 21:51 نقد کتاب "طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید" اثر: "اسد سیف"
21.04.2021 - 19:17 پالتوی پوست
31.03.2021 - 21:09 بررسی دو نوع از شخصیت انسان، از دریچه ی روان شناسی
07.03.2021 - 10:03 سرگشته
19.01.2021 - 10:41 "گناه تن"
09.01.2021 - 13:28 من های گریزان از من
13.09.2020 - 09:37 باور به شکست، نفی مبارزه ی سیاسی یادداشتی بر شعرهای دفتر :از این اوستا"
09.09.2020 - 14:01 "یاداشتی بر شعر "کاوه یا اسکندر" مهدی اخوان ثالث
06.09.2020 - 16:12 یاد داشتی بر شعر سگ ها و گرگ ها
29.07.2020 - 16:32 مصاحبه پیمان سلاحی با بانو دکتر کتایون آذرلی
26.01.2020 - 19:02 تن کامه گی های بی پروا
20.01.2020 - 14:02 نسل آبی
14.01.2020 - 21:10 تحلیل مرگ از منظر روان شناسی و پژوهشی در باره ی آن قبل از عصر زرتشت و پیش از اسلام
05.01.2020 - 20:42 پاسخ کتایون آذرلی به واکنش محمود دولت آبادی نسبت به مرگ سردار قاسم سلیمانی
15.12.2019 - 15:12 رازهای پنهان مردان /بانوان گرامی
10.10.2019 - 20:01 نقدی بر کتاب پژوهشی"دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران"
30.08.2019 - 18:09 اعتراض
29.07.2019 - 20:52 رمان هیچگاه در تبعید
04.02.2018 - 23:43 غربت
24.01.2018 - 17:04 هنر روسپی گری
20.07.2017 - 19:28 کتایون آذرلی: کتاب‌ها
26.05.2017 - 03:20 نقدی بر اثر " گادیش برای کُّس"
13.12.2016 - 14:40 نقدی روان شناسانه بر کتاب "زنگی های گود قدرت" نوشته مسعود نقره کار
17.10.2015 - 14:08 گنگ صدا
03.09.2015 - 18:19 تَسَلسل سکوت / حضور تازیانه
26.07.2015 - 23:25 با تو
30.06.2015 - 20:15 قاب زندگی
22.04.2015 - 17:57 با من و میهنم / سرود ابرِ دشت
17.04.2015 - 10:32 ضمیر اول شخص مفرد
14.03.2015 - 11:34 معبدِ تن / باغ حادثه، همراه با صدا
05.03.2015 - 12:50 بر باد / مستانه
21.02.2015 - 19:23 دو شعر از کتایون آذرلی
11.02.2015 - 21:50 قتل عام مُرّکبی
11.02.2015 - 17:09 امکان
18.11.2014 - 22:01 زیستن در معنا یا خودکشی
27.09.2014 - 15:45 دست من، دست تو، زیباترین خیانت است*
09.09.2014 - 22:15 روایت ممنوعه ها در "زیر پیراهنت جای من است"، شعری از مجیب مهرداد
02.08.2014 - 00:34 تا لبه ی آفتاب
30.07.2014 - 23:17 زیستن در پوچ یا خودکشی
01.06.2014 - 19:59 مغرور مانا
23.04.2014 - 18:04 عزیمت صفر
05.04.2014 - 21:54 " علیرضا"+ویدئو
19.07.2013 - 17:09 رمان" بچه های اعماق" و" انسان جهش یافته و مهاجر سیّار*"
13.05.2013 - 14:06 سازش اضداد یا نی هیلیسم
14.12.2012 - 11:45 اعتدال عشق
06.12.2012 - 17:34 تبعید درعشق
30.10.2012 - 14:32 ساعاتی در حاشیه ی روز