فرهنگ، هنر و فن‌آوری

غلط اندازی درمورد علم و فلسفه


در غلط اندازی آقای سروش درمورد علم و فلسفه نیز یاد آوری آنچه که او پیشتر در بارۀ "تضاد دیالکتیکی" نوشته است، کافی بنظر می رسد. سروش در این نوشته سعی کرده است به اقتباس از مولفین ضد سوسیالیست، نادرستی مثالهایی را که لنین در مورد رابطۀ دیالکتیکی در ریاضیات آورده است، با غلط اندازی بعنوان کشف خود جا بزند. اما چون سروش به تبع زمینۀ تحصیلاتش اطلاعی از ریاضیات ندارد، مثالی که آورده است و می بایستی نظر لنین را در این مورد رد می کرد، به عکس موید نظر لنین از آب در آمده است. در این رابطه اشاره کنم
به یاد «مرضیه احمدی اسکویی»
متن زیر تنها شرح نخستین گام‌هایم در شناخت هرچه بیشتر این چهره فراموش نشدنی و بخش کوچکی از کتاب «مرجان» است که امید چاپش را دارم... در این جستجو با مطالعه آثار، بررسی اسناد و مصاحبه با دوستان و آشنایان «مرضیه» در پی ارائه تصویری واقعگرایانه از او شدم. آنچه به عنوان نتیجه به دست آمد من را که پانزده سال بعد از جان باختن «مرضیه» چشم به جهان گشوده‌ام با «مرجان»ی که بند بند وجودش با «عشق» گره خورده بود آشناتر کرد ...
به مناسبت 8 مارس، برای سپیده قلیان، و همه زنان آزادیخواه
,Ja, die herrschenden Götter
...Ich weiß, dass ich es nicht wusste
...Ich würde nicht auf diesem Stuhl sitzen
مریم بی رحمانه توسط همسرش با چاقوی آشپزخانه قصابی شد. بر اثر عمق جراحات وارده بر ریه هایش حتّی چند ساعتی هم نتوانست دوام بیاورد و رفت. رفت وخانواده و دوستانش را در اندوهی عظیم تنها گذاشت...
نویسنده رمان «روز سیاه کارگر» با اینکه مذهبی است، وجود طبقه روحانیان را یکی از بزرگترین موانع ایران در راه پیشرفت و توسعه می‌داند. او در واقع خواهان «سلب نفوذ و قدرت» روحانیان است.
او جلد دوم رمان خود را اینگونه به پایان می‌برد: «بختیار با کمال اطمینان وعده به خان مزبور داد که در آینده، این قوم آخوند که بر خلاف مملکت و شاید مشی عمومی است، نابود گردند.»
از دیدنیهای جذابی که معمولا همه را مجذوب می کند، حضور سلبریتهای آنان در خیابانها و مکانهای عمومی است. از تردست تا آکروبات و خواننده برنامه های خود را در خیابان و معابر اجرا میکنند که گاه اعجاب برانگیزند سالهاست که خوانندگان زیادی در تمام فصول و در مناطق مختلف شهر، موسیقی سنتی، پاپ یا ترانه هایی در باب مناسبات ملی یا سوسیالیستی در مدح ِ اتحاد می خوانند

همه ما میدانیم حلیم یا هلیم چیست. در فرهنگ دهخدا و معین هر دو کلمه را معانی مختلفی داده از جمله گفته اند که معنی نوعی آش که با گندم یا جو پخته میشود را نیز میدهد. تصورم بر این است که بزرگواران توجه نکرده اند که این میتواند غلط مصطلح هم باشد چرا که حلیم با ح یک کلمه عربی و به معنای بردبار و خویشتندار و.. معنی میدهد. لذا هلیم با ه دو چشم میتواند کلمه ایرانی و نام صحیح این غذا باشد. این که آیا این غذا در کشورهای عربی نیز پخته میشود را نمیدانم اما در تفاوت هلیم و ریشه عربی حلیم شکی نمیتوان داشت.
جمهوری اسلامی و جنبش‌های دینی که بویژه در جهان اسلام ظهور کردند، نه تنها به مساله برقراری نسبت جهان مدرن با جهان دینداران پاسخ ندادند، بلکه اصل سوال را لکه‌دار و ترسناک کردند.
زبان سومری برای زبان شناسی هنوز مسایل بسیاری دارد که دقیقاً روشن نشده است. در زوایا و عرصه های گوناگون از جمله تلفظ و نگارش کلمات. دستوز زبان و غیره.
از نظر من تا زمانی که زبان سومری را جدا از زبانهای اتصالی « منطقه اورال-آلتای» مورد کند و کاو قرار میدهند، و همینطور جدا از زبانهای اتصالی باستانی مثل ایلامی و غیره، دشواریهای زبان سومری حل نخواهد شد. چیزی که میتواند به گشودن مشکلات این زبان یاری کند به کار گیری امکانات زبانهای اتصالی این منطقه است، از جمله زبانهای خانوادی معروف به ترکی...